Kúpele Vyšné Ružbachy
Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Región Nitra

Adresa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Tel: 037/692 29 11
Fax: 037/658 02 62

Vitajte v kraji bohatom na termálne pramene, v kraji dobrého vína, a kultúrneho bohatstva našich predkov.

Tajomná história a zovšadiaľ dýchajúce sakrálne poklady, sa skrývajú v tunajších kostoloch a pamiatkach. Oddýchnuť si môžete v tieni ruín hradov a v lesných húštinách. Najstaršie slovenské mesto Nitra poznajú aj Cyril a Metod. Objavte miesta, kde cítiť dupot koní a silu zubrov. Tunajšie liečivé termálne pramene sú naozajstným unikátom. Vaše chuťové poháriky si podmania rizling vlašský, alebo frankovka modrá. Spoznajte aj Vy tento starobylý kraj a poodhaľte jeho slávnu históriu a poklady.

Nitriansky kraj mapa

Všeobecné informácie o kraji

Poloha

Nitriansky samosprávny kraj s rozlohou 6343 km² leží na juhozápade Slovenska. Prevažne rovinatá krajina prerušovaná pahorkatinami a riekami patrí k najteplejším a najúrodnejším oblastiam Slovenska s vysokým poľnohospodárskym významom, disponuje bohatými zásobami podzemnej vody a termálnymi prameňmi. Severnú časť kraja lemujú pohoria Tríbeč, Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec, centrálnu a južnú časť zaberá Podunajská nížina s najväčším riečnym ostrovom Európy – Žitným ostrovom (chránená vodohospodárska oblasť – riečne sedimenty ukrývajú podľa odhadov až 10 mld m³ kvalitnej podzemnej vody).

História

Prvé stopy osídlenia pochádzajú z doby neolitu – zvyšky sídlisk lengyelskej kultúry na nížinách (Svodín, Nitriansky Hrádok). Keltské osídlenie počas mladšej doby železnej (4.–1. st. pred n. l.) pokrývalo územie pozdĺž Dunaja a na dolných tokoch riek Ipeľ, Hron, Žitava a Nitra. Neskôr na územie prenikli Rimania, ktorí pri Dunaji vytýčili hranice svojho územia (Limes Romanus).

Začiatkom 9. storočia vznikol nadkmeňový útvar Nitrianske (Pribinovo) kniežatstvo s centrom v Nitre – počas panovania pohanského kniežaťa Pribinu v roku 830 tu bol vysvätený prvý kresťanský kostol strednej a východnej Európy. Archeologický výskum na hradisku Valy pri Bojnej potvrdzuje prítomnosť bojovej družiny, hradisko bolo pravdepodobne významným centrom Nitrianskeho kniežatstva (našli sa tu unikátne pamiatky z čias úsvitu národných dejín Slovákov a ich christianizácie – nálezy zvonov a pozlátených plakiet, zvyšky stavieb a dielní). Násilným pripojením Nitrianskeho kniežatstva k Moravskému kniežatstvu vznikla Veľkomoravská ríša – prvý historický štátny útvar na našom území.

Príchod dvoch mníchov – Cyrila a Metoda zo Solúnu v roku 863 odštartoval kultúrno–náboženskú revolúciu. Cieľom ich misie bolo rozšírenie kresťanskej viery na Veľkej Morave, ich mená sú spojené aj s vytvorením hlaholiky (prvé písmo Slovanov, z ktorého sa neskôr vyvinula cyrilika a azbuka), v tomto období bol založený najstarší kláštor a prvé biskupstvo na Slovensku.

Pádom Veľkomoravskej ríše sa územie pričlenilo k Uhorsku na nasledujúce tisícročie (1001–1918), mesto Nitra si zachovalo významnú pozíciu na pohraničí. V roku 1248 získalo štatút slobodného kráľovského mesta, čo prispelo k rozvoju regiónu. Najvýznamnejšími stredovekými sídlami boli Komárno (obchodné a kultúrne centrum, základňa kráľovskej flotily na Dunaji), Starý Tekov a Levice (centrum Tekovskej župy), Štúrovo, Šahy, trhové miesta Komjatice, Vráble, Dvory nad Žitavou, Nesvady, Turovské Sokolce.

Najväčší hospodársky rozvoj sa naštartoval od 18. storočia, stavebný boom sprevádzalo zriadenie významných hospodárskych a kultúrnych inštitúcií. V súčasnosti patrí územie Nitrianskeho samosprávneho kraja k významným poľnohospodárskym, ekonomickým a kultúrnym regiónom Slovenska s nevšednými historickými pamiatkami a výbornými predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu.

Cyril a Metod
Hlaholika - prvé písmo Slovanov
Nitra dnes - Pešia zóna

Turistické atrakcie

Historické, kultúrne a sakrálne pamiatky

Kelemantia (Iža) – expozícia zvyškov rímskeho kamenného kastela postaveného v 2. storočí n.l.
Nitriansky hradHistorické centrum Nitry – Nitriansky hrad – komplex z 11. storočia tvorí pevnostný systém, Biskupský palác (sídlo biskupského úradu), hospodárske budovy, Katedrála sv. Emeráma, Vazulova veža a kazematy. Okrem vonkajších areálov, katedrály a Diecézneho múzea komplex je zatiaľ verejnosti neprístupný.

K mestskej pamiatkovej rezervácii patrí románsky Kostol sv. Štefana z 12. storočia, barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, Kostol sv. Michala na Vŕšku (z roku 1739), neorománsky komplex – Kláštor a Kostol milosrdných sestier sv. Vincenta Pavlánskeho, barokové súsošie Mariánsky morový stĺp z 18. storočia, Župný dom so secesnou prestavbou, Kluchov palác so sochou Atlanta (ľudovo nazývaný Corgoň – podľa legendy postava silného kováča, ktorý vyháňal z mesta Turkov, dnes spĺňa pošepkané tajné želania návštevníkov), barokový kláštor, neorenesančná budova Ponitrianskeho múzea, synagóga postavená v rokoch 1910–11 v maursko – byzantskom slohu.

Bašty v KomárnePevnostný systém a historické centrum Komárna najväčší pevnostný systém strednej Európy stavaný od 16. do 19. storočia a historické centrum mesta, ktoré tvoria budovy neorenesančnej Mestskej radnice (1875), námestie so sochou generála Klapku (1896), neogotický Dôstojnícky pavilón (1863), socha Svätej trojice (1715), barokový Kostol sv. Ondreja (1738), Zichyho palác zo 17. storočia,  klasicistický Kostol sv. Rozálie z 19. storočia, pravoslávny kostol (1754), budova synagógy (1896), budova Podunajského múzea. Viaceré historické budovy boli prestavané po ničivom zemetrasení, ktoré postihlo mesto v roku 1763.

Leviské hradné slávnostiLevický hrad z 13. storočia s prístavbami (Dobóov kaštieľ, Kapitánskym dom) je dnes sídlom Tekovského múzea.

Zrúcaniny – Hrad Gýmeš (Jelenec) – zrúcanina hradu z 13. storočia na južnom svahu pohoria Tribeč, Topoľčiansky hrad (Podhradie) – ruiny gotického hradu z 13. storočia, v súčasnosti je sprístupnená expozícia vo veži hradu, Hrad Oponice – zvyšky gotického hradu z 13. storočia, pripravuje sa sprístupnenie veže „Tereš“ s hradnou expozíciou, Hrušovský hrad (Hostie) – pozostatky gotického hradu z 13. storočia, dnes poskytuje priestor na organizovanie stredovekých slávností.

Kaštiele s ubytovacou funkciou – zachovalé zámky a kaštiele, ktoré dnes slúžia ako luxusné hotely. Kaštieľ Mojmírovce – barokovo - klasicistická budova z 18. storočia uprostred chráneného lesoparku so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, Chateau Béla (Belá) – romantický barokový kaštieľ s dobovým zariadením z roku 1732, Poľovnícky kaštieľ (Palárikovo) z 18. storočia, nachádza sa neďaleko známej bažantnice, Park Hotel Tartuf (Beladice – Pustý Chotár) – barokový kaštieľ zo začiatku 19. storočia prestavaný v neoklasicistickom slohu, v areáli hotelového parku sa nachádza unikátna, voľne prístupná Prírodná galéria umeleckej keramiky,

Zámok TopolčiankyZámok Topoľčianky – národná kultúrna pamiatka, v rokoch 1923–1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov ČSR, v súčasnosti funguje ako hotel a múzeum zbraní a dobového nábytku s historickou knižnicou (neďaleko od kaštieľa sa nachádza aj slávny Národný žrebčín).

Sakrálne pamiatkyKostol sv. Juraja (Kostoľany pod Tríbečom) – najstarší zachovalý rímskokatolícky kostol Slovenska (11. storočie), pýši sa zachovalými románskymi freskami. K najstarším sakrálnym pamiatkam regiónu patrí románsky Kostol sv. Michala Archanjela (Drážovce), predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, románsky kostol v Kalinčiakove, románske stavby v Bíni a bazilika v Diakovciach.

Nitriansky hrad
Nitra - Mariánsky Morový stĺp
Dôstojnícky pavilón v Komárne
Hrušovský hrad (zrúcanina)
Kaštieľ Mojmírovce
Zámok Topoľčianky
Chateau Béla
Pevnostný systém v Komárne 1
Pevnostný systém v Komárne 2
Pevnostný systém v Komárne 3
Pevnostný systém v Komárne 4
Pevnostný systém v Komárne 5
Zámok Topoľčianky 1
Zámok Topoľčianky 2
Levický hrad
Levické hradné slávnosti 2014

Technické pamiatky

Vodný mlyn a drevený most v Kolárove v krásnom prírodnom prostredí pri rieke Váh, cez ktorú vedie najdlhší drevený riečny most Európy s dĺžkou 86 m. V areáli sa nachádza aj expozícia ľudovej kultúry a informačný systém ekosystému lužného lesa.
Vodný mlyn v Bohuniciach – mlynská usadlosť pri potoku Sikenička s expozíciou ľudovej kultúry.
Parná prečerpávacia stanica (Virt) – pochádza z roku 1897, nachádza sa medzi obcami Virt a Patince.
Hurbanovská hvezdáreň – najstaršie observatórium strednej Európy (založené v roku 1871)

Vodný mlyn v Kolárove 1
Vodný mlyn v Kolárove 2
Vodný mlyn v Kolárove 3
Vodný mlyn v Kolárove 4
Vodný mlyn v Kolárove 5

Ľudová architektúra

Skalné obydlia (Brhlovce) – pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry tvoria obydlia vytesané do sopečného tufu v 16.–17. storočí počas tureckých nájazdov.
Ďalší príklad expozície ľudovej kultúry a architektúry sa nachádza v obci Martovce hlinený dom z roku 1871 prezentuje typický spôsob bývania z prelomu 19. a 20. storočia.

Skalné obydlia Brhlovce

Moderná architektúra

Nádvorie Európy (Komárno) – unikátny projekt architektonického komplexu, nové jadro v centre mesta, ktoré sa skladá zo stavieb pôvodnej, typickej architektúry 45 európskych krajín a regiónov.

Nádvorie Európy Komárno

Zaujímavosti

Agrokomplex Nitra – medzinárodné výstavné centrum lákajúce každoročne tisíce návštevníkov.
Národný žrebčín (Topoľčianky) – centrálny register, centrum chovu a šľachtenia koní na Slovensku, jediná inštitúcia oprávnená vystavovať osvedčenie o pôvode plemien koní, Hipologické múzeum. Boje na Hrone (Starý Tekov) – rekonštrukcia prielomu frontovej línie na rieke Hron v marci 1945, spojená s prezentáciou vojnovej techniky a ukážkami hasičského zboru, polície a záchranných síl SR.

Agrokomplex Nitra - Výstavisko
Agrokomplex - Nitrianska poľná železnica
Národný žrebčín Topoľčianky

Vidiecka turistika – gastronomické pôžitky a miestny folklór

Vínna turistika – Nitrianska vinohradnícka oblasť je krajina s dávnou tradíciou vinárstva a rozmanitou ponukou kvalitných vín. Zahŕňa menšie vinohradnícke mikroregióny – Nitriansku kráľovskú vínnu cestu, Nitriansku vínnu cestu, Hontiansku a Požitavskú vínnu cestu, obce Búč a Svätý Peter, Strekovský vinohradnícky región. Vinárske slávnosti – často spojené s folklórnym programom, gastronomickými a remeselníckymi ukážkami sa tradične konajú k sviatku Dňa sv. Urbana a počas jesenných oberačiek.

Poľovníctvo a rybolov – kraj zahŕňa až 326 poľovníckych revírov (Podunajská nížina je bohatá na poľnú a lesnú zver, v severnej časti kraja sa loví aj jelenia zver).
Známa je bažantnica v Palárikove a Veľká zvernica v Topoľčiankach, územie bohaté na vodné toky a mŕtve ramená ponúka atraktívne prostredie pre rybolov.
Aktívna vidiecka turistika – nový trend v agroturistike, transformácia pôvodných statkov na komplexné zariadenia ponúkajúce kvalitné ubytovanie, gastronomické pôžitky a rôzne aktivity využitím lokálnych podmienok a zdrojov, s dôrazom na ekologické hospodárenie (Nový Tekov, Plášťovce, Cabaj-Čápor)

Prírodné atrakcie

Chránené územia – milovníkov prírody očarí NPR Čičovské Mŕtve rameno, mokrade
Parížskych močiarov
, sústava riečnych ramien CHKO Dunajské luhy so vzácnym ekosystémom vlhkomilných a vodných rastlín (napr. lekno biele, kotvica plávajúca) a živočíšnych spoločenstiev. Tieto územia sú mimoriadne významné z hľadiska ochrany vzácneho vodného vtáctva (napr. orliak morský, volavka purpurová, beluša malá).
Arborétum Mlyňany – chránený areál SAV, založené v roku 1892. Svojou rozlohou 67 ha patrí k
najväčším arborétam Strednej Európy, prezentuje vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných aj domácich drevín. V areáli sa nachádza aj novoklasicistický kaštieľ z 19. storočia.
Jaskyňa Čertova pec (pri obci Radošina) – podľa archeologických výskumov priestory jaskyne boli obývané už 80 tis. rokov pred n. l., nálezy potvrdili aj osídlenie od eneolitu do novoveku.
Zubria obora (pri obci Lovce) – najväčšia chránená zubria zvernica Európy na ploche 140 ha, založená v roku 1958 pre záchranu najväčšieho európskeho cicavca s náučným chodníkom.

Arborétum Mlyňany
Zubria obora (Lovce)

Rekreačná, liečebná a športová turistika

Termálne kúpaliská

Kúpele a termálne kúpalisko Podhájska

Silne mineralizovaná slaná voda termálneho kúpaliska Podhájska (zložením podobnej vode z Mŕtveho mora) má blahodarné účinky na pohybové ústrojenstvo, dýchacie cesty a kožné problémy. V roku 2012 otvorilo svoje brány aj nové kryté wellness centrum s množstvom atrakcií pre návštevníkov.

Kúpele Podhájska 1
Kúpele Podhájska 2
Kúpele Podhájska 3
Kúpele Podhájska 4
Kúpele Podhájska 5
Kúpele Podhájska 6
Kúpele Podhájska 7
Kúpele Podhájska 8

Santovka Wellness

Kúpele Santovka Wellness sa vyznačujú termálnou vodou s vysokou biologickou aktivitou, ktorá má liečivé účinky na pohybový, srdcovo-cievny systém, priaznivo pôsobí pri reumatických ochoreniach a rôznych alergiách.

Santovka Wellness 1
Santovka Wellness 2
Santovka Wellness 3
Santovka Wellness 4

Termálne kúpalisko Patince

Liečivé účinky termálnej vody v Patinciach poznali už aj starovekí Rimania. Rekreačný areál Kúpaliska Patince sa nachádza 15 km východne od Komárna, v blízkosti rieky Dunaj.

Kúpele Patince 1
Kúpele Patince 2
Kúpele Patince 3
Kúpele Patince 4
Kúpele Patince 5
Kúpele Patince 6
Kúpele Patince 7
Kúpele Patince 8
Kúpele Patince 9
Kúpele Patince 10
Kúpele Patince 11
Kúpele Patince 12
Kúpele Patince 13

Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Rekreačný komplex VADAŠ Štúrovo je situovaný na juhozápadnom Slovensku pri hraniciach s Maďarskom. Na kúpalisku v Štúrove nájdete množstvo vonkajších bazénom, medzi nim aj bazén s umelým vlnobitím, ktorý bol prvý na Slovensku. Veľkou atrakciou je tobogánový svet. Priamo v areáli sa pre rekreantov nachádza dostatok ubytovacích možností v podobe apartmánov či hotela, ktoré sú dopĺňané okolitými penziónmi.

Termálne kúpalisko Štúrovo 1
Termálne kúpalisko Štúrovo 2
Termálne kúpalisko Štúrovo 3
Termálne kúpalisko Štúrovo 4
Termálne kúpalisko Štúrovo 5
Termálne kúpalisko Štúrovo 6
Termálne kúpalisko Štúrovo 7
Termálne kúpalisko Štúrovo 8

Ďalšie termálne kúpaliska v Nitrianskom kraji

Obľúbené sú aj termálne kúpaliská v Komárne, Nových Zámkoch, Margita – Ilona pri Leviciach, medzi Novými Zámkami a Nitrou sa nachádza Termálne kúpalisko ThermalKesov Poľný Kesov s celoročnou prevádzkou.

Termálne kúpalisko Komárno
Termálne kúpalisko Komárno (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko Komárno (termálny bazén)
Termálne kúpalisko Nová Zámky
Termálne kúpalisko Nová Zámky (areál)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (vonkajšie bazény)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (tobogán)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (pohľad na areál)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (tobogán)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (bazény)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko ThermalKesov 1
Termálne kúpalisko ThermalKesov 2
Termálne kúpalisko ThermalKesov 3
Termálne kúpalisko ThermalKesov 4

Vodné športy, cykloturistika a golf

Vodné športy – vodná nádrž Duchonka v Prašiciach láka návštevníkov predovšetkým počas leta, vodná nádrž Kráľová nad Váhom (medzi Sereďou a Šaľou) sa stala rajom pre milovníkov vodných športov (surfovanie, vodné skútre, člnkovanie), asfaltová cesta po hrádzi ponúka priestor pre cyklistov a inline korčuliarov. Rieky Dunaj, Váh, Hron sú využívané okrem letnej rekreácie aj na splavy či rybolov.

Cykloturistika Medzinárodná dunajská cyklotrasa vstupuje na územie kraja v atraktívnej lokalite Čičovského mŕtveho ramena, smeruje popri toku Dunaja do Komárna, pokračuje cez Ižu a Patince do Štúrova, kde opúšťa územie Slovenska cez obnovený most Márie Valérie nad Dunajom. Ďalšou významnou trasou je Vážska cyklomagistrála vstupujúca na územie kraja pri Šali, smerujúca do Komárna alebo Ponitrianska cyklomagistrála smerujúca zo severu na juh (Nitra – Šurany – Nové Zámky – Komárno). Cyklotrasami lokálneho významu sú Ipeľská (Štúrovo – Ipeľské predmostie), Pohronská (Štúrovo – Tlmače) a Hontianska cyklotrasa (Šahy – Plášťovce).

Cyklotrasy v meste Nitra:

Cyklotrasy Nitra (mapa)

Celková dĺžka : 12,85 km

 • účelovo-rekreačná cyklotrasa po hrádzi rieky Nitra v úseku medzi ulicami Tr. A.Hlinku – Napervilská (v dĺžke 1,5 km) - cez mestskú časť Chrenová - Zobor - mestský park Sihoť, funkčné využitie - rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
 • účelová cyklotrasa vedená jednostranne v trase ul. Tr. A.Hlinku - Lomnická - ulica Slančíkovej - Chrenovský most, spolu v dĺžke 1,8 km, funkčné využitie – rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
 • účelovo-rekreačná cyklotrasa ul. Napervilská po prameň Šindolka v dĺžke 2,10 km, prevádzkovaná v úseku ul. Napervilská – Svätourbanská cez brezový hájik a pod R1 v dĺžke 0,60 km ako spoločná rozdelená cestička pre  cyklistov a chodcov, v úseku Svätourbanská po vozovke Drážovskej cesty k Prameňu Šindolka v dĺžke 1,50 km, po vjazd do areálu ŠD UKF spoločne s vozidlovou premávkou, odtiaľ až po premeň samostatná cestička pre cyklistov, funkčné využitie – cyklistické prepojenie z nábrežnej cyklotrasy do MČ Zobor a na smer Drážovce a rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
 • rekreačná cyklotrasa v mestskom parku na Sihoti v dĺžke 1,15 km  s možnosťou pripojenia na nábrežnú cyklotrasu, v dĺžke 200 m vedená v komunikačnom priestore Jesenského ulice v jednosmerných pruhoch pre cyklistov po oboch stranách vozovky, v dĺžke 950 m vedená samostatne cez areál parku, funkčné využitie – rekreačná cyklistika

Rekreačné cyklotrasy vybudované v roku 2014

 • Rekreačná cyklotrasa dĺžky 6,30 km vybudovaná z dvoch úsekov z oboch strán jestvujúcej cyklotrasy jednostranne po nábreží rieky Nitry:

  - úsek Napervilská – Vodná s odbočkou cez park Sihoť na Jesenského ulicu a do parku okolo jazera spolu v dĺžke 3,3 km
  - úsek Štúrova – Priemyselná v dĺžke 2,2 km
  - úsek Priemyselná – Dolné Krškany 0,8 km

  Funkčné využitie – rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním.

 • Cyklotrasy - vypracované proj. dokumentácie pre stavebné povolenie a pripravované 

Pripravované cyklotrasy:

 • Cyklotrasa Vodná – Zelokvet (1,63km)
 • Priemyselná – Dolné Krškany (dobudovanie – 1,0 km)
 • Cyklotrasa  Nitra – Dražovce (3,70km), I. etapa , II.etapa 
 • Cyklotrasa  – Mlynárce  - Diely – Klokočina (Hviezdoslavova trieda), vrátane priechodov pre cyklistov CSS  a DZ ( 3,80km)
 • Cyklotrasa  Klokočina – Borina – Holého –   Autobusová stanica Nitra  (2,5 km)
 • Cyklolávka  cez rieku   Nitra  (prepojenie Wilsonovo nábrežie  – Nábrežie Mládeže pri SPU)
 • Cyklotrasy Chrenová: I. etapa - TR. A. Hlinku - Akademická ulica –  Nábrežie Mládeže (3,0  km)
 • Cyklotrasa II. etapa Tr. A. Hlinku –    Dlhá ul. ( 2,0 km)
 • Autobusová stanica- Štúrova ul. ( 1,5 km)
 • Cyklotrasa  Wilsonovo nábrežie – Mostná -   Jesenského   ulica (park.Sihoť) 2,0km
 • vybudovanie cyklochodníkov k.ú. Nitra – Janíkovce ako 1. a 2. etapy projektu „ Cyklistické chodníky Nitra – Vráble“ (6,13 km)
 • vytvorenie spoločného nástupného bodu v priestoroch autobusovej stanice/železničnej stanice v meste Nitra s možnosťami cyklodopravy po cyklokomunikáciách v meste a vybudovanou infraštruktúrou (požičovňa bicyklov, parkovanie a úschovňa bicyklov, servis pre bicykle a pod.). 

Na začiatku mestského parku na Sihoti, pri zimnom štadióne sa nachádza informačná tabuľa "Nitriansky cyklopoludník"  a cyklosmerník "Tríbečská hrebeňovka", ktoré môžu pomôcť s výberom cyklotrasy domácim, ale aj cezpoľným cyklistom. Informačné tabule sú v správe Slovenského cykloklubu Piešťany.

GOLF

Golfové ihrisko Green Meadows, Ábelova ul., Ivánka pri Nitre, tel.: 00421 (0) 940 866 133, www.golfnitra.sk

Red Oak Golf Club Lužianky, Korytovská 362/3, tel. 00421 (0) 903 550 845, www.redoakgolf.sk

AIRPORT GOLF CLUB Šurany, člen SKGA, Námestie hrdinov 1, tel.: 00421 (0) 918 555 550, www.airportgolf.sk/

TRADIČNÉ  MESTSKÉ PODUJATIA

Nitrianske fašiangy
Nitrianske fašiangy sú súčasťou cyklu Kalendárne obyčaje, ktoré už tradične vnášajú do nitrianskych ulíc atmosféru typického slovenského  zvykoslovia. Kladú symbolickú bodku za veselým fašiangovým obdobím, ktoré trvá od Troch kráľov do utorka pred „škaredou“ alebo popolcovou  stredou, kedy začína pôst. Obdobie plesov, zábav, diskoték a karnevalov  už tradične uzatvára v Nitre  posledný utorok pred ,,škaredou stredou“  na pešej zóne na Svätoplukovom námestí. Fašiangový jarmok každoročne láka návštevníkov na tradičné slovenské špeciality, ale aj  do bohatého fašiangového sprievodu plného bubeníkov, chodúliarov, folkloristov, mažoretiek a divadelníkov. Fašiangové veselenie tradične uzavrieme pochovávaním basy.

Sviatky jari
Tradičné zvyky lúčenia sa so zimou a privolávania jari neodmysliteľne patria k ľudovej kultúre Slovákov. Každoročné oslavy sú oslavy očakávania príchodu jari plné ľudových piesní a vynášania Moreny v  symbolickej rozlúčke so zimou, sprievodom so zelenou vŕbou mestom a vystúpenia folklórnych súborov, ktoré prinášajú zvyky, obyčaje a piesne ospevujúce prebúdzanie prírody.

Nitrianska hudobná jar
Srdce a dušu vnímavého nielen nitrianskeho publika poteší jarný cyklus koncertov vážnej hudby v interpretácii nielen slovenských, ale aj zahraničných interpretov a hudobných telies. Nitrianska hudobná jar má ambíciu byť priestorom pre prezentáciu  vážnej hudby v širokom meradle – od detských talentov, nadaných študentov konzervatórií až po profesionálne hudobné telesá.

Noc múzeí a galérií
Každoročne obľúbené podujatie, kedy otvárajú svoje priestory múzeá a galérie po celom Slovensku s pestrou ponukou hudobného, divadelného programu, workshopmi pre rodiny, ukážkami prác, sprístupnenými depozitármi a nočnými prehliadkami so sprievodcom.

Noc kostolov
Počas jednej noci otvoria svoje brány bohoslužobné stánky viacerých cirkví a ponúknu bohatý program plný duchovnej hudby, moderných koncertov, prehliadok veží, krýpt alebo malého agapé vo svojich priestoroch. Príjemná nočná atmosféra v Nitre už tradičnej noci ponúka množstvo duchovných zážitkov.

ARS ORGANI
Ars Organi je podujatím, ktoré prezentuje krásy organovej hudby v podaní špičkových domácich i zahraničných interpretov. Tento festival je určený laickej i odbornej verejnosti z Nitry a širokého okolia.

Medzinárodný deň detí
Zábavné popoludnie venované deťom v   Mestskom  parku  na Sihoti, ktorý sa pri príležitosti tohto sviatku každoročne mení na ,,Krajinu detskej fantázie“. Každé dieťa sa môže zúčastniť zaujímavých hier a súťaží – kreslenie, preliezanie, maľovanie, novinársky labyrint, talentárium. Nielen pre deti sú  zaujímavé napríklad aj ukážky práce Mestskej polície v Nitre, Ozbrojených síl SR alebo Kynologického klubu v Nitre.

Festival chutí nitrianskeho kraja
Začiatok júna sa nesie v znamení ochutnávok regionálnych špecialít, hudby, tanca, divadla a hlavne dobrej zábavy. Festival tradične otvára Nitrianske kultúrne leto a ponúka bohatú mozaiku kultúrnych podujatí a gastronómie. Súčasťou podujatia je aj ochutnávka jahôd v rôznych podobách počas Jahodovej Nitry, oslavy Sviatku sv. Urbana, či medzinárodný festival bubnov a perkusií drumpoint.

Stretnutie, setkání, spotkanie, tálalkozás
Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás je divadelný festival, ktorý organizuje Staré divadlo Karla Spišáka v Nitre. Na festivale sa stretávajú študenti vysokých škôl, herci profesionálnych divadiel a alternatívnych zoskupení a divadlá a divadelné súbory z krajín V4 - Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko. Návštevníci majú možnosť vidieť viaceré bábkoherecké prestavenia, koncerty a výstavy.

Nitrianske univerzitné dni
Nitrianske univerzitné dni sú komplexom vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré každoročne organizujú obe nitrianske univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v spolupráci s Mestom Nitra. Bohatý program ponúka súbory odborných prednášok, workshopov, podujatie Papierový drak, Jarný beh Nitrou, športové zápolenia medzi UKF a SPU či tradičný Majáles.

MUSICA SACRA
Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra je prezentáciou duchovnej hudby v podaní domácich i zahraničných umeleckých telies, vokálnych i inštrumentálnych sólistov. Počas festivalu sa každoročne v júni uskutočňuje cca 9 koncertov, vždy vo štvrtok a v nedeľu v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. Festival tradične vrcholí slávnostnou cyrilo-metodskou akadémiou v Divadle A. Bagara.

Raňajky v tráve
Piknik v impresionistickom duchu na najčarovnejšom mieste v Nitre – pri dražovskom kostolíku sv. Michala Archanjela. Tradičné dobové oblečenie, slnečníky, deky a piknikové košíky vytvárajú každý rok tú pravú letnú pohodu.

NITRA, MILÁ NITRA
Najväčšie mestské slávnosti spolu s tradičnými Dňami Nitranov, Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami sú venované významným osobnostiam histórie i súčasnosti Nitry, ktoré výnimočným spôsobom ovplyvnili slovenské i európske dejiny. Tradičné mestské slávnosti dôstojne prispievajú  k celoslovenským oslavám sviatku Cyrila a Metoda,  rozvíjajú veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu, atraktívnou a zrozumiteľnou formou popularizujú históriu a formujú vzťah k historickému dedičstvu. Súčasťou programu je  tradične vedecká konferencia na rôzne témy, slávnostná svätá omša, dni otvorených dverí, výstavy, koncerty vážnej i populárnej hudby, muzikálové melódie, literárne súťaže, tradičný Nitriansky jarmok.

NITRIANSKE KULTÚRNE LETO
Letná prehliadka umenia rôznych žánrov - tradičné cykly detských divadelných predstavení, filmov, operetných a muzikálových melódií,    dychoviek, rockových koncertov, komorných koncertov v Mestskom parku na Sihoti a v priestore pešej zóny. Cieľom je obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín v mestskom parku v Nitre. Súčasťou programu je aj Leto na Nitrianskom hrade, ktoré ponúka počas letných mesiacov filmové premietanie a koncerty v priestore hradného areálu.

Klokočinský jarmok
Klokočinský jarmok ponúka 3 dni zábavy na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina. Cieľom podujatia je oživiť dianie na sídlisku, poskytnúť obyvateľom možnosť zábavy, podporiť rozvoj tvorivosti detí a mládeže, pôsobiť výchovne prostredníctvom rôznych foriem osvety, prezentovať ľudovo-umeleckú tvorivosť a ponúknuť množstvo dobrej hudobnej produkcie pre všetky generácie.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre sa každoročne konajú v septembri a sú súčasťou Európskych dní kultúrneho dedičstva. V Nitre sa dnes nachádza 107 objektov národných kultúrnych pamiatok, Mestská pamiatková rezervácia s ochranným pásmom, pamiatková zóna mesta a mnohé pamätihodnosti. Okolie mesta a Nitra samotná odkryla viaceré významné archeologické náleziská na Slovensku. Hlavným zámerom podujatia je prezentácia duchovných i materiálnych pamiatok z minulosti Nitry alebo venovaných dejinám Nitry prostredníctvom prehliadok, duchovných stretnutí, výstav, koncertov, prednášok, tvorivých dielní, workshopov.

Divadelná Nitra
Medzinárodný festival netradičných, inovatívnych diel mladých európskych divadelných a alternatívnych tvorcov.

Nitrianska hudobná jeseň
Nitrianska hudobná jeseň je jesenným cyklom koncertov vážnej hudby v nitrianskej Synagóge, ktorá je koncertnou a výstavnou sieňou mesta Nitry. Vytvára priestor pre prezentáciu vážnej hudby z rôznych období v podaní vokálnych i inštrumentálnych interpretov a umeleckých telies zo Slovenska i zo zahraničia.

Vianoce v Nitre
Cyklus podujatí s vianočnou tematikou je zameraný na navodenie vianočnej nálady v uliciach mesta a v priestoroch chrámov a nitrianskych kultúrnych inštitúcií. Každoročne príchodom Mikuláša sa slávnostne otvára Nitrianske vianočné mestečko so svojou neopakovateľnou atmosférou, nitrianskym dreveným betlehemom, množstvom stánkov s vianočným tovarom a bohatým kultúrnym programom. Súčasťou vianočných podujatí sú i koncerty v Synagóge a chrámové koncerty v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre.