Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Región Nitra

Adresa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Tel: 037/692 29 11
Fax: 037/658 02 62

Vitajte v kraji bohatom na termálne pramene, v kraji dobrého vína, a kultúrneho bohatstva našich predkov.

Tajomná história a zovšadiaľ dýchajúce sakrálne poklady, sa skrývajú v tunajších kostoloch a pamiatkach. Oddýchnuť si môžete v tieni ruín hradov a v lesných húštinách. Najstaršie slovenské mesto Nitra poznajú aj Cyril a Metod. Objavte miesta, kde cítiť dupot koní a silu zubrov. Tunajšie liečivé termálne pramene sú naozajstným unikátom. Vaše chuťové poháriky si podmania rizling vlašský, alebo frankovka modrá. Spoznajte aj Vy tento starobylý kraj a poodhaľte jeho slávnu históriu a poklady.

Všeobecné informácie o kraji

Poloha

Nitriansky samosprávny kraj s rozlohou 6343 km² leží na juhozápade Slovenska. Prevažne rovinatá krajina prerušovaná pahorkatinami a riekami patrí k najteplejším a najúrodnejším oblastiam Slovenska s vysokým poľnohospodárskym významom, disponuje bohatými zásobami podzemnej vody a termálnymi prameňmi. Severnú časť kraja lemujú pohoria Tríbeč, Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec, centrálnu a južnú časť zaberá Podunajská nížina s najväčším riečnym ostrovom Európy – Žitným ostrovom (chránená vodohospodárska oblasť – riečne sedimenty ukrývajú podľa odhadov až 10 mld m³ kvalitnej podzemnej vody).

História

Prvé stopy osídlenia pochádzajú z doby neolitu – zvyšky sídlisk lengyelskej kultúry na nížinách (Svodín, Nitriansky Hrádok). Keltské osídlenie počas mladšej doby železnej (4.–1. st. pred n. l.) pokrývalo územie pozdĺž Dunaja a na dolných tokoch riek Ipeľ, Hron, Žitava a Nitra. Neskôr na územie prenikli Rimania, ktorí pri Dunaji vytýčili hranice svojho územia (Limes Romanus).

Začiatkom 9. storočia vznikol nadkmeňový útvar Nitrianske (Pribinovo) kniežatstvo s centrom v Nitre – počas panovania pohanského kniežaťa Pribinu v roku 830 tu bol vysvätený prvý kresťanský kostol strednej a východnej Európy. Archeologický výskum na hradisku Valy pri Bojnej potvrdzuje prítomnosť bojovej družiny, hradisko bolo pravdepodobne významným centrom Nitrianskeho kniežatstva (našli sa tu unikátne pamiatky z čias úsvitu národných dejín Slovákov a ich christianizácie – nálezy zvonov a pozlátených plakiet, zvyšky stavieb a dielní). Násilným pripojením Nitrianskeho kniežatstva k Moravskému kniežatstvu vznikla Veľkomoravská ríša – prvý historický štátny útvar na našom území.

Príchod dvoch mníchov – Cyrila a Metoda zo Solúnu v roku 863 odštartoval kultúrno–náboženskú revolúciu. Cieľom ich misie bolo rozšírenie kresťanskej viery na Veľkej Morave, ich mená sú spojené aj s vytvorením hlaholiky (prvé písmo Slovanov, z ktorého sa neskôr vyvinula cyrilika a azbuka), v tomto období bol založený najstarší kláštor a prvé biskupstvo na Slovensku.

Pádom Veľkomoravskej ríše sa územie pričlenilo k Uhorsku na nasledujúce tisícročie (1001–1918), mesto Nitra si zachovalo významnú pozíciu na pohraničí. V roku 1248 získalo štatút slobodného kráľovského mesta, čo prispelo k rozvoju regiónu. Najvýznamnejšími stredovekými sídlami boli Komárno (obchodné a kultúrne centrum, základňa kráľovskej flotily na Dunaji), Starý Tekov a Levice (centrum Tekovskej župy), Štúrovo, Šahy, trhové miesta Komjatice, Vráble, Dvory nad Žitavou, Nesvady, Turovské Sokolce.

Najväčší hospodársky rozvoj sa naštartoval od 18. storočia, stavebný boom sprevádzalo zriadenie významných hospodárskych a kultúrnych inštitúcií. V súčasnosti patrí územie Nitrianskeho samosprávneho kraja k významným poľnohospodárskym, ekonomickým a kultúrnym regiónom Slovenska s nevšednými historickými pamiatkami a výbornými predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu.

Cyril a Metod
Hlaholika - prvé písmo Slovanov
Nitra dnes - Pešia zóna

Turistické atrakcie

Historické, kultúrne a sakrálne pamiatky

Kelemantia (Iža) – expozícia zvyškov rímskeho kamenného kastela postaveného v 2. storočí n.l.
Nitriansky hradHistorické centrum Nitry – Nitriansky hrad – komplex z 11. storočia tvorí pevnostný systém, Biskupský palác (sídlo biskupského úradu), hospodárske budovy, Katedrála sv. Emeráma, Vazulova veža a kazematy. Okrem vonkajších areálov, katedrály a Diecézneho múzea komplex je zatiaľ verejnosti neprístupný.

K mestskej pamiatkovej rezervácii patrí románsky Kostol sv. Štefana z 12. storočia, barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, Kostol sv. Michala na Vŕšku (z roku 1739), neorománsky komplex – Kláštor a Kostol milosrdných sestier sv. Vincenta Pavlánskeho, barokové súsošie Mariánsky morový stĺp z 18. storočia, Župný dom so secesnou prestavbou, Kluchov palác so sochou Atlanta (ľudovo nazývaný Corgoň – podľa legendy postava silného kováča, ktorý vyháňal z mesta Turkov, dnes spĺňa pošepkané tajné želania návštevníkov), barokový kláštor, neorenesančná budova Ponitrianskeho múzea, synagóga postavená v rokoch 1910–11 v maursko – byzantskom slohu.

Bašty v KomárnePevnostný systém a historické centrum Komárna najväčší pevnostný systém strednej Európy stavaný od 16. do 19. storočia a historické centrum mesta, ktoré tvoria budovy neorenesančnej Mestskej radnice (1875), námestie so sochou generála Klapku (1896), neogotický Dôstojnícky pavilón (1863), socha Svätej trojice (1715), barokový Kostol sv. Ondreja (1738), Zichyho palác zo 17. storočia,  klasicistický Kostol sv. Rozálie z 19. storočia, pravoslávny kostol (1754), budova synagógy (1896), budova Podunajského múzea. Viaceré historické budovy boli prestavané po ničivom zemetrasení, ktoré postihlo mesto v roku 1763.

Leviské hradné slávnostiLevický hrad z 13. storočia s prístavbami (Dobóov kaštieľ, Kapitánskym dom) je dnes sídlom Tekovského múzea.

Zrúcaniny – Hrad Gýmeš (Jelenec) – zrúcanina hradu z 13. storočia na južnom svahu pohoria Tribeč, Topoľčiansky hrad (Podhradie) – ruiny gotického hradu z 13. storočia, v súčasnosti je sprístupnená expozícia vo veži hradu, Hrad Oponice – zvyšky gotického hradu z 13. storočia, pripravuje sa sprístupnenie veže „Tereš“ s hradnou expozíciou, Hrušovský hrad (Hostie) – pozostatky gotického hradu z 13. storočia, dnes poskytuje priestor na organizovanie stredovekých slávností.

Kaštiele s ubytovacou funkciou – zachovalé zámky a kaštiele, ktoré dnes slúžia ako luxusné hotely. Kaštieľ Mojmírovce – barokovo - klasicistická budova z 18. storočia uprostred chráneného lesoparku so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, Chateau Béla (Belá) – romantický barokový kaštieľ s dobovým zariadením z roku 1732, Poľovnícky kaštieľ (Palárikovo) z 18. storočia, nachádza sa neďaleko známej bažantnice, Park Hotel Tartuf (Beladice – Pustý Chotár) – barokový kaštieľ zo začiatku 19. storočia prestavaný v neoklasicistickom slohu, v areáli hotelového parku sa nachádza unikátna, voľne prístupná Prírodná galéria umeleckej keramiky,

Zámok TopolčiankyZámok Topoľčianky – národná kultúrna pamiatka, v rokoch 1923–1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov ČSR, v súčasnosti funguje ako hotel a múzeum zbraní a dobového nábytku s historickou knižnicou (neďaleko od kaštieľa sa nachádza aj slávny Národný žrebčín).

Sakrálne pamiatkyKostol sv. Juraja (Kostoľany pod Tríbečom) – najstarší zachovalý rímskokatolícky kostol Slovenska (11. storočie), pýši sa zachovalými románskymi freskami. K najstarším sakrálnym pamiatkam regiónu patrí románsky Kostol sv. Michala Archanjela (Drážovce), predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, románsky kostol v Kalinčiakove, románske stavby v Bíni a bazilika v Diakovciach.

Nitriansky hrad
Nitra - Mariánsky Morový stĺp
Dôstojnícky pavilón v Komárne
Hrušovský hrad (zrúcanina)
Kaštieľ Mojmírovce
Zámok Topoľčianky
Chateau Béla
Pevnostný systém v Komárne 1
Pevnostný systém v Komárne 2
Pevnostný systém v Komárne 3
Pevnostný systém v Komárne 4
Pevnostný systém v Komárne 5
Zámok Topoľčianky 1
Zámok Topoľčianky 2
Levický hrad
Levické hradné slávnosti 2014

Technické pamiatky

Vodný mlyn a drevený most v Kolárove v krásnom prírodnom prostredí pri rieke Váh, cez ktorú vedie najdlhší drevený riečny most Európy s dĺžkou 86 m. V areáli sa nachádza aj expozícia ľudovej kultúry a informačný systém ekosystému lužného lesa.
Vodný mlyn v Bohuniciach – mlynská usadlosť pri potoku Sikenička s expozíciou ľudovej kultúry.
Parná prečerpávacia stanica (Virt) – pochádza z roku 1897, nachádza sa medzi obcami Virt a Patince.
Hurbanovská hvezdáreň – najstaršie observatórium strednej Európy (založené v roku 1871)

Vodný mlyn v Kolárove 1
Vodný mlyn v Kolárove 2
Vodný mlyn v Kolárove 3
Vodný mlyn v Kolárove 4
Vodný mlyn v Kolárove 5

Ľudová architektúra

Skalné obydlia (Brhlovce) – pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry tvoria obydlia vytesané do sopečného tufu v 16.–17. storočí počas tureckých nájazdov.
Ďalší príklad expozície ľudovej kultúry a architektúry sa nachádza v obci Martovce hlinený dom z roku 1871 prezentuje typický spôsob bývania z prelomu 19. a 20. storočia.

Skalné obydlia Brhlovce

Moderná architektúra

Nádvorie Európy (Komárno) – unikátny projekt architektonického komplexu, nové jadro v centre mesta, ktoré sa skladá zo stavieb pôvodnej, typickej architektúry 45 európskych krajín a regiónov.

Nádvorie Európy Komárno

Zaujímavosti

Agrokomplex Nitra – medzinárodné výstavné centrum lákajúce každoročne tisíce návštevníkov.
Národný žrebčín (Topoľčianky) – centrálny register, centrum chovu a šľachtenia koní na Slovensku, jediná inštitúcia oprávnená vystavovať osvedčenie o pôvode plemien koní, Hipologické múzeum. Boje na Hrone (Starý Tekov) – rekonštrukcia prielomu frontovej línie na rieke Hron v marci 1945, spojená s prezentáciou vojnovej techniky a ukážkami hasičského zboru, polície a záchranných síl SR.

Agrokomplex Nitra - Výstavisko
Agrokomplex - Nitrianska poľná železnica
Národný žrebčín Topoľčianky

Vidiecka turistika – gastronomické pôžitky a miestny folklór

Vínna turistika – Nitrianska vinohradnícka oblasť je krajina s dávnou tradíciou vinárstva a rozmanitou ponukou kvalitných vín. Zahŕňa menšie vinohradnícke mikroregióny – Nitriansku kráľovskú vínnu cestu, Nitriansku vínnu cestu, Hontiansku a Požitavskú vínnu cestu, obce Búč a Svätý Peter, Strekovský vinohradnícky región. Vinárske slávnosti – často spojené s folklórnym programom, gastronomickými a remeselníckymi ukážkami sa tradične konajú k sviatku Dňa sv. Urbana a počas jesenných oberačiek.

Poľovníctvo a rybolov – kraj zahŕňa až 326 poľovníckych revírov (Podunajská nížina je bohatá na poľnú a lesnú zver, v severnej časti kraja sa loví aj jelenia zver).
Známa je bažantnica v Palárikove a Veľká zvernica v Topoľčiankach, územie bohaté na vodné toky a mŕtve ramená ponúka atraktívne prostredie pre rybolov.
Aktívna vidiecka turistika – nový trend v agroturistike, transformácia pôvodných statkov na komplexné zariadenia ponúkajúce kvalitné ubytovanie, gastronomické pôžitky a rôzne aktivity využitím lokálnych podmienok a zdrojov, s dôrazom na ekologické hospodárenie (Nový Tekov, Plášťovce, Cabaj-Čápor)

Prírodné atrakcie

Chránené územia – milovníkov prírody očarí NPR Čičovské Mŕtve rameno, mokrade
Parížskych močiarov
, sústava riečnych ramien CHKO Dunajské luhy so vzácnym ekosystémom vlhkomilných a vodných rastlín (napr. lekno biele, kotvica plávajúca) a živočíšnych spoločenstiev. Tieto územia sú mimoriadne významné z hľadiska ochrany vzácneho vodného vtáctva (napr. orliak morský, volavka purpurová, beluša malá).
Arborétum Mlyňany – chránený areál SAV, založené v roku 1892. Svojou rozlohou 67 ha patrí k
najväčším arborétam Strednej Európy, prezentuje vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných aj domácich drevín. V areáli sa nachádza aj novoklasicistický kaštieľ z 19. storočia.
Jaskyňa Čertova pec (pri obci Radošina) – podľa archeologických výskumov priestory jaskyne boli obývané už 80 tis. rokov pred n. l., nálezy potvrdili aj osídlenie od eneolitu do novoveku.
Zubria obora (pri obci Lovce) – najväčšia chránená zubria zvernica Európy na ploche 140 ha, založená v roku 1958 pre záchranu najväčšieho európskeho cicavca s náučným chodníkom.

Arborétum Mlyňany
Zubria obora (Lovce)

Rekreačná, liečebná a športová turistika

Termálne kúpaliská

Kúpele a termálne kúpalisko Podhájska

Silne mineralizovaná slaná voda termálneho kúpaliska Podhájska (zložením podobnej vode z Mŕtveho mora) má blahodarné účinky na pohybové ústrojenstvo, dýchacie cesty a kožné problémy. V roku 2012 otvorilo svoje brány aj nové kryté wellness centrum s množstvom atrakcií pre návštevníkov.

Kúpele Podhájska 1
Kúpele Podhájska 2
Kúpele Podhájska 3
Kúpele Podhájska 4
Kúpele Podhájska 5
Kúpele Podhájska 6
Kúpele Podhájska 7
Kúpele Podhájska 8

Santovka Wellness

Kúpele Santovka Wellness sa vyznačujú termálnou vodou s vysokou biologickou aktivitou, ktorá má liečivé účinky na pohybový, srdcovo-cievny systém, priaznivo pôsobí pri reumatických ochoreniach a rôznych alergiách.

Santovka Wellness 1
Santovka Wellness 2
Santovka Wellness 3
Santovka Wellness 4

Termálne kúpalisko Patince

Liečivé účinky termálnej vody v Patinciach poznali už aj starovekí Rimania. Rekreačný areál Kúpaliska Patince sa nachádza 15 km východne od Komárna, v blízkosti rieky Dunaj.

Kúpele Patince 1
Kúpele Patince 2
Kúpele Patince 3
Kúpele Patince 4
Kúpele Patince 5
Kúpele Patince 6
Kúpele Patince 7
Kúpele Patince 8
Kúpele Patince 9
Kúpele Patince 10
Kúpele Patince 11
Kúpele Patince 12
Kúpele Patince 13

Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Rekreačný komplex VADAŠ Štúrovo je situovaný na juhozápadnom Slovensku pri hraniciach s Maďarskom. Na kúpalisku v Štúrove nájdete množstvo vonkajších bazénom, medzi nim aj bazén s umelým vlnobitím, ktorý bol prvý na Slovensku. Veľkou atrakciou je tobogánový svet. Priamo v areáli sa pre rekreantov nachádza dostatok ubytovacích možností v podobe apartmánov či hotela, ktoré sú dopĺňané okolitými penziónmi.

Termálne kúpalisko Štúrovo 1
Termálne kúpalisko Štúrovo 2
Termálne kúpalisko Štúrovo 3
Termálne kúpalisko Štúrovo 4
Termálne kúpalisko Štúrovo 5
Termálne kúpalisko Štúrovo 6
Termálne kúpalisko Štúrovo 7
Termálne kúpalisko Štúrovo 8

Ďalšie termálne kúpaliska v Nitrianskom kraji

Obľúbené sú aj termálne kúpaliská v Komárne, Nových Zámkoch, Margita – Ilona pri Leviciach, medzi Novými Zámkami a Nitrou sa nachádza Termálne kúpalisko ThermalKesov Poľný Kesov s celoročnou prevádzkou.

Termálne kúpalisko Komárno
Termálne kúpalisko Komárno (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko Komárno (termálny bazén)
Termálne kúpalisko Nová Zámky
Termálne kúpalisko Nová Zámky (areál)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (vonkajšie bazény)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (tobogán)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (pohľad na areál)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (tobogán)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (bazény)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko ThermalKesov 1
Termálne kúpalisko ThermalKesov 2
Termálne kúpalisko ThermalKesov 3
Termálne kúpalisko ThermalKesov 4

Vodné športy, cykloturistika a golf

Vodné športy – vodná nádrž Duchonka v Prašiciach láka návštevníkov predovšetkým počas leta, vodná nádrž Kráľová nad Váhom (medzi Sereďou a Šaľou) sa stala rajom pre milovníkov vodných športov (surfovanie, vodné skútre, člnkovanie), asfaltová cesta po hrádzi ponúka priestor pre cyklistov a inline korčuliarov. Rieky Dunaj, Váh, Hron sú využívané okrem letnej rekreácie aj na splavy či rybolov.

Cykloturistika Medzinárodná dunajská cyklotrasa vstupuje na územie kraja v atraktívnej lokalite Čičovského mŕtveho ramena, smeruje popri toku Dunaja do Komárna, pokračuje cez Ižu a Patince do Štúrova, kde opúšťa územie Slovenska cez obnovený most Márie Valérie nad Dunajom. Ďalšou významnou trasou je Vážska cyklomagistrála vstupujúca na územie kraja pri Šali, smerujúca do Komárna alebo Ponitrianska cyklomagistrála smerujúca zo severu na juh (Nitra – Šurany – Nové Zámky – Komárno). Cyklotrasami lokálneho významu sú Ipeľská (Štúrovo – Ipeľské predmostie), Pohronská (Štúrovo – Tlmače) a Hontianska cyklotrasa (Šahy – Plášťovce).

Cyklotrasy v meste Nitra:

Celková dĺžka : 12,85 km

 • účelovo-rekreačná cyklotrasa po hrádzi rieky Nitra v úseku medzi ulicami Tr. A.Hlinku – Napervilská (v dĺžke 1,5 km) - cez mestskú časť Chrenová - Zobor - mestský park Sihoť, funkčné využitie - rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
 • účelová cyklotrasa vedená jednostranne v trase ul. Tr. A.Hlinku - Lomnická - ulica Slančíkovej - Chrenovský most, spolu v dĺžke 1,8 km, funkčné využitie – rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
 • účelovo-rekreačná cyklotrasa ul. Napervilská po prameň Šindolka v dĺžke 2,10 km, prevádzkovaná v úseku ul. Napervilská – Svätourbanská cez brezový hájik a pod R1 v dĺžke 0,60 km ako spoločná rozdelená cestička pre  cyklistov a chodcov, v úseku Svätourbanská po vozovke Drážovskej cesty k Prameňu Šindolka v dĺžke 1,50 km, po vjazd do areálu ŠD UKF spoločne s vozidlovou premávkou, odtiaľ až po premeň samostatná cestička pre cyklistov, funkčné využitie – cyklistické prepojenie z nábrežnej cyklotrasy do MČ Zobor a na smer Drážovce a rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
 • rekreačná cyklotrasa v mestskom parku na Sihoti v dĺžke 1,15 km  s možnosťou pripojenia na nábrežnú cyklotrasu, v dĺžke 200 m vedená v komunikačnom priestore Jesenského ulice v jednosmerných pruhoch pre cyklistov po oboch stranách vozovky, v dĺžke 950 m vedená samostatne cez areál parku, funkčné využitie – rekreačná cyklistika

Rekreačné cyklotrasy vybudované v roku 2014

 • Rekreačná cyklotrasa dĺžky 6,30 km vybudovaná z dvoch úsekov z oboch strán jestvujúcej cyklotrasy jednostranne po nábreží rieky Nitry:

  - úsek Napervilská – Vodná s odbočkou cez park Sihoť na Jesenského ulicu a do parku okolo jazera spolu v dĺžke 3,3 km
  - úsek Štúrova – Priemyselná v dĺžke 2,2 km
  - úsek Priemyselná – Dolné Krškany 0,8 km

  Funkčné využitie – rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním.

 • Cyklotrasy - vypracované proj. dokumentácie pre stavebné povolenie a pripravované 

Pripravované cyklotrasy:

 • Cyklotrasa Vodná – Zelokvet (1,63km)
 • Priemyselná – Dolné Krškany (dobudovanie – 1,0 km)
 • Cyklotrasa  Nitra – Dražovce (3,70km), I. etapa , II.etapa 
 • Cyklotrasa  – Mlynárce  - Diely – Klokočina (Hviezdoslavova trieda), vrátane priechodov pre cyklistov CSS  a DZ ( 3,80km)
 • Cyklotrasa  Klokočina – Borina – Holého –   Autobusová stanica Nitra  (2,5 km)
 • Cyklolávka  cez rieku   Nitra  (prepojenie Wilsonovo nábrežie  – Nábrežie Mládeže pri SPU)
 • Cyklotrasy Chrenová: I. etapa - TR. A. Hlinku - Akademická ulica –  Nábrežie Mládeže (3,0  km)
 • Cyklotrasa II. etapa Tr. A. Hlinku –    Dlhá ul. ( 2,0 km)
 • Autobusová stanica- Štúrova ul. ( 1,5 km)
 • Cyklotrasa  Wilsonovo nábrežie – Mostná -   Jesenského   ulica (park.Sihoť) 2,0km
 • vybudovanie cyklochodníkov k.ú. Nitra – Janíkovce ako 1. a 2. etapy projektu „ Cyklistické chodníky Nitra – Vráble“ (6,13 km)
 • vytvorenie spoločného nástupného bodu v priestoroch autobusovej stanice/železničnej stanice v meste Nitra s možnosťami cyklodopravy po cyklokomunikáciách v meste a vybudovanou infraštruktúrou (požičovňa bicyklov, parkovanie a úschovňa bicyklov, servis pre bicykle a pod.). 

Na začiatku mestského parku na Sihoti, pri zimnom štadióne sa nachádza informačná tabuľa "Nitriansky cyklopoludník"  a cyklosmerník "Tríbečská hrebeňovka", ktoré môžu pomôcť s výberom cyklotrasy domácim, ale aj cezpoľným cyklistom. Informačné tabule sú v správe Slovenského cykloklubu Piešťany.

GOLF

Golfové ihrisko Green Meadows, Ábelova ul., Ivánka pri Nitre, tel.: 00421 (0) 940 866 133, www.golfnitra.sk

Red Oak Golf Club Lužianky, Korytovská 362/3, tel. 00421 (0) 903 550 845, www.redoakgolf.sk

AIRPORT GOLF CLUB Šurany, člen SKGA, Námestie hrdinov 1, tel.: 00421 (0) 918 555 550, www.airportgolf.sk/

Kalendár podujatí 2020 v Nitre

Nitrianske fašiangy - 22. február 2020

Tradičné fašiangové zvyky, maškarný sprievod, jarmok s pochúťkami, pochovávanie basy
Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu
www.nitra.eu
Svätoplukovo námestie

Nitrianska hudobná jar - 12. až 31. marec 2020

47.ročník jarného cyklu koncertov vážnej hudby
www.nitra.eu
Synagóga

Degustácia vín v DAB - 13. marec 2020

Degustácia toho najlepšieho z Nitrianskej vinohradníckej oblasti
www.visitnitra.sk
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

SPUKFest  - 30. apríl 2020

Nitrianske univerzitné dni
Komplex vedecko –odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
www.ukf.sk , www.uniag.sk
Svätoplukovo námestie

Medzinárodný organový festival Ars Organi - 3. až 31. máj 2020

Organové koncerty slovenských i zahraničných interpretov
www.organest.sk

Chmeľová Nitra - 16. máj 2020

Festival kvalitného piva z Nitry, regionálnych značiek a pouličného umenia
www.nitra.eu
Pešia zóna, Svätoplukovo námestie

Noc múzeí a galérií - 16. máj 2020

Medzinárodná netradičná prezentácia expozícií a činnosti múzeí a galérií
www.muzeum.sk
Nitrianske múzeá a galérie

Putovanie do Nitravy - 16. máj 2020

Zážitkové putovanie stredovekom
www.nitra.eu
Zoborské vrchy, Nitra

Svätourbanské zoborské slávnosti - 22. až 24. máj 2020

Oslavy sviatku sv. Urbana v tradičnej vinohradníckej oblasti Nitry, na Zobore
www.nitra.eu
Priestranstvo pred Artinom, KC Zobor

Športuj Slovensko - 23. máj 2020

Deň plný športu a zábavy pre celú rodinu
www.olympis.sk/sportujj
Mestský park Sihoť

Nitránsky rínek - 23. máj a 19. september 2020

Príležitostný mestský trh
www.nitranskyrinek.sk
Svätoplukovo námestie

Medzinárodný deň detí - 30. - 31. máj 2020

Hýb sa Slovensko
Množstvo atrakcií, bohatý program, hry, zábava pre deti a rodiny
www.nitra.eu
Mestský park Sihoť, pešia zóna, Svätoplukovo námestie

Drumpoint Slovakia - 4. až 7. jún 2020

Medzinárodný festival bubnov a perkusií
www.drumpoint.sk
Hidepark, pešia zóna, Svätoplukovo námestie

Noc kostolov - 5. jún 2020

Medzinárodné ekumenické podujatie otvorených kostolov
www.nockostolov.sk
nitrianske kostoly

Nitrianske kultúrne leto jún – september

Bohatá letná ponuka podujatí
Bábkové a detské predstavenia, koncerty, premietanie filmov, jarmoky, Klokočinský jarmok, Chrenovské stánky, Janíkovský ohnivák,
Festival súčasného vizuálneho umenia, Leto na Nitrianskom hrade, Bažant kinematograf, Raňajky na korze, Leto na Zoborskom kláštore.
www.nitra.eu
Mestský park Sihoť, pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Amfiteáter, Nitriansky hrad, mestské časti

Festival chutí Nitrianskeho kraja - 6. jún 2020

Ochutnávky regionálnych špecialít, hudby, tanca, odhaľovanie tajomstiev šéfkuchárov
www.festivalchuti.sk
Pešia zóna, Svätoplukovo námestie

Rally radosti - 7. jún 2020

Charitatívna jazda superšportových áut Slovenskom
www.rallyradosti.sk

Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra - 14. jún až 2. júl 2020

30.ročník koncertov duchovnej hudby v podaní popredných vokálnych a inštrumentálnych interpretov
www.nitra.eu
Piaristický kostol sv. Ladislava

Nitránsky Street Food Fest - 18.až 21. jún 2020

festival moderného street foodu
www.nitrafiesta.sk
Svätoplukovo námestie

Drážovský piknik - 28. jún 2020

Nedeľný piknik s rodinou pri kostolíku
www.nitra.eu
Drážovský kopec

Nitra, milá Nitra - 3.až - 5. júl 2020

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti , Dni Nitranov, venované významným postavám histórie
a súčasnosti mesta
www.nitra.eu
Svätoplukovo námestie, pešia zóna, Nitriansky hrad a podhradie, Zoborský kláštor

Akademická Nitra - 5. až 11. júl 2020

Medzinárodný festival vysokoškolských folklórnych súborov
www.akademickanitra.ukf.sk
DAB, Svätoplukovo námestie, pešia zóna

Nitrianske hody a dožinky - 15. až 16. august 2020

Jarmok tradičných remesiel, ponuka regionálnych výrobcov, ochutnávka vín
www.nitra.eu
Svätoplukovo námestie

FLAAM festival - 14. až 15. august 2020

7.ročník multižánrového festivalového experimentu
www.flaam.sk
Hidepark

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - 1.až 30. september 2020

prezentácia duchovného a kultúrneho dedičstva, pamiatky, prehliadky, výstavy, koncerty
www.dekd.sk
Nitra a okolie

Kráľovská Nitra - 5. až 6. september 2020

Oslavy udelenia kráľovských výsad mestu Nitra kráľom Belom IV.
www.nitra.eu
Mestský park Sihoť

Podzoborské vinobranie - 6. september 2020

Tradičné podujatie spojené s ochutnávkou vína, ponukou remeselných výrobkov a hudobným programom
www.nitra.eu
Mestský park Sihoť

Campana fest - 14. september 2020

Multižánrový festival zoskupenia Campana Batucada a ich hostí
www.bubnovashow.sk
Svätoplukovo námestie

Campana fest - 25. až 30. september 2020

Divadelná Nitra
medzinárodný divadelný festival
www.nitrafest.sk
Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Svätoplukovo námestie, pešia zóna

Svetový deň cestovného ruchu - 25. až 28. september 2020

Zážitkové prehliadky, výstavy, besedy a cestovateľské prednášky
www.nitra.eu

Šarkaniáda - október 2020

Tradičné púšťanie šarkanov na kalvárskom kopci
www.nitra.eu
Kalvária

Agrofilm - 5. až 10. október 2020

Medzinárodný filmový festival
www.agrofilm.sk

Nitrianska hudobná jeseň - 8. až 25. október 2020

Jesenný cyklus koncertov vážnej hudby
www.nitra.eu
Synagóga

Nitránsky októberfest - 9. až 11. október 2020

Festival piva a street foodu
www.nitrafiesta.sk
Svätoplukovo námestie

Večerný beh Nitrou - november 2020

Tradičný večerný beh mestom pre športových nadšencov
www.nitra.eu
Pešia zóna

Vysoké Hory Nitra - 27. až 29. november 2020

Festivalová prehliadka filmov o horách a cestovaní
www.vysokehorynitra.sk
Mestský úrad v Nitre

Adventná Nitra - 29. november až 23. december 2020

Čarovná atmosféra, voňavé dobroty, vianočné koledy, vinše a želania
www.nitra.eu
Svätoplukovo námestie

Adventná Nitra - 31. december 2020

Zoborský silvestrovský beh - tradičný beh Zoborskými vrchmi
www.cakanka.sk
Zoborské vrchy

AGROKOMPLEX, národné výstavisko - výstavy

24. – 26. január 2020 – Medzinárodná výstava psov
12  – 14. jún 2020
11. – 13. december 2020
10. – 15. marec 2020 – Nábytok a bývanie
23. – 26. apríl 2020 – Gardenia
20. – 21. jún 2020 – Detský festival
20. – 23. august 2020 - Agrokomplex
28. august 2020 – Slížovica
8. – 11. október 2020 - Autosalón

Koncerty na AMFITEÁTRI

16. máj 2020 – Kollárovci
24. máj 2020 – DJ Bobo
26. jún 2020  – Omega
18. jún 2020  – Backwords
30. jún 2020  – Októberfest UKF

Zmena programu vyhradená !

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím