Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Región Nitra

Adresa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Tel: 037/692 29 11
Fax: 037/658 02 62

Vitajte v kraji bohatom na termálne pramene, v kraji dobrého vína, a kultúrneho bohatstva našich predkov.

Tajomná história a zovšadiaľ dýchajúce sakrálne poklady, sa skrývajú v tunajších kostoloch a pamiatkach. Oddýchnuť si môžete v tieni ruín hradov a v lesných húštinách. Najstaršie slovenské mesto Nitra poznajú aj Cyril a Metod. Objavte miesta, kde cítiť dupot koní a silu zubrov. Tunajšie liečivé termálne pramene sú naozajstným unikátom. Vaše chuťové poháriky si podmania rizling vlašský, alebo frankovka modrá. Spoznajte aj Vy tento starobylý kraj a poodhaľte jeho slávnu históriu a poklady.

Všeobecné informácie o kraji

Poloha

Nitriansky samosprávny kraj s rozlohou 6343 km² leží na juhozápade Slovenska. Prevažne rovinatá krajina prerušovaná pahorkatinami a riekami patrí k najteplejším a najúrodnejším oblastiam Slovenska s vysokým poľnohospodárskym významom, disponuje bohatými zásobami podzemnej vody a termálnymi prameňmi. Severnú časť kraja lemujú pohoria Tríbeč, Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec, centrálnu a južnú časť zaberá Podunajská nížina s najväčším riečnym ostrovom Európy – Žitným ostrovom (chránená vodohospodárska oblasť – riečne sedimenty ukrývajú podľa odhadov až 10 mld m³ kvalitnej podzemnej vody).

História

Prvé stopy osídlenia pochádzajú z doby neolitu – zvyšky sídlisk lengyelskej kultúry na nížinách (Svodín, Nitriansky Hrádok). Keltské osídlenie počas mladšej doby železnej (4.–1. st. pred n. l.) pokrývalo územie pozdĺž Dunaja a na dolných tokoch riek Ipeľ, Hron, Žitava a Nitra. Neskôr na územie prenikli Rimania, ktorí pri Dunaji vytýčili hranice svojho územia (Limes Romanus).

Začiatkom 9. storočia vznikol nadkmeňový útvar Nitrianske (Pribinovo) kniežatstvo s centrom v Nitre – počas panovania pohanského kniežaťa Pribinu v roku 830 tu bol vysvätený prvý kresťanský kostol strednej a východnej Európy. Archeologický výskum na hradisku Valy pri Bojnej potvrdzuje prítomnosť bojovej družiny, hradisko bolo pravdepodobne významným centrom Nitrianskeho kniežatstva (našli sa tu unikátne pamiatky z čias úsvitu národných dejín Slovákov a ich christianizácie – nálezy zvonov a pozlátených plakiet, zvyšky stavieb a dielní). Násilným pripojením Nitrianskeho kniežatstva k Moravskému kniežatstvu vznikla Veľkomoravská ríša – prvý historický štátny útvar na našom území.

Príchod dvoch mníchov – Cyrila a Metoda zo Solúnu v roku 863 odštartoval kultúrno–náboženskú revolúciu. Cieľom ich misie bolo rozšírenie kresťanskej viery na Veľkej Morave, ich mená sú spojené aj s vytvorením hlaholiky (prvé písmo Slovanov, z ktorého sa neskôr vyvinula cyrilika a azbuka), v tomto období bol založený najstarší kláštor a prvé biskupstvo na Slovensku.

Pádom Veľkomoravskej ríše sa územie pričlenilo k Uhorsku na nasledujúce tisícročie (1001–1918), mesto Nitra si zachovalo významnú pozíciu na pohraničí. V roku 1248 získalo štatút slobodného kráľovského mesta, čo prispelo k rozvoju regiónu. Najvýznamnejšími stredovekými sídlami boli Komárno (obchodné a kultúrne centrum, základňa kráľovskej flotily na Dunaji), Starý Tekov a Levice (centrum Tekovskej župy), Štúrovo, Šahy, trhové miesta Komjatice, Vráble, Dvory nad Žitavou, Nesvady, Turovské Sokolce.

Najväčší hospodársky rozvoj sa naštartoval od 18. storočia, stavebný boom sprevádzalo zriadenie významných hospodárskych a kultúrnych inštitúcií. V súčasnosti patrí územie Nitrianskeho samosprávneho kraja k významným poľnohospodárskym, ekonomickým a kultúrnym regiónom Slovenska s nevšednými historickými pamiatkami a výbornými predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu.

Cyril a Metod
Hlaholika - prvé písmo Slovanov
Nitra dnes - Pešia zóna

Turistické atrakcie

Historické, kultúrne a sakrálne pamiatky

Kelemantia (Iža) – expozícia zvyškov rímskeho kamenného kastela postaveného v 2. storočí n.l.
Nitriansky hradHistorické centrum Nitry – Nitriansky hrad – komplex z 11. storočia tvorí pevnostný systém, Biskupský palác (sídlo biskupského úradu), hospodárske budovy, Katedrála sv. Emeráma, Vazulova veža a kazematy. Okrem vonkajších areálov, katedrály a Diecézneho múzea komplex je zatiaľ verejnosti neprístupný.

K mestskej pamiatkovej rezervácii patrí románsky Kostol sv. Štefana z 12. storočia, barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, Kostol sv. Michala na Vŕšku (z roku 1739), neorománsky komplex – Kláštor a Kostol milosrdných sestier sv. Vincenta Pavlánskeho, barokové súsošie Mariánsky morový stĺp z 18. storočia, Župný dom so secesnou prestavbou, Kluchov palác so sochou Atlanta (ľudovo nazývaný Corgoň – podľa legendy postava silného kováča, ktorý vyháňal z mesta Turkov, dnes spĺňa pošepkané tajné želania návštevníkov), barokový kláštor, neorenesančná budova Ponitrianskeho múzea, synagóga postavená v rokoch 1910–11 v maursko – byzantskom slohu.

Bašty v KomárnePevnostný systém a historické centrum Komárna najväčší pevnostný systém strednej Európy stavaný od 16. do 19. storočia a historické centrum mesta, ktoré tvoria budovy neorenesančnej Mestskej radnice (1875), námestie so sochou generála Klapku (1896), neogotický Dôstojnícky pavilón (1863), socha Svätej trojice (1715), barokový Kostol sv. Ondreja (1738), Zichyho palác zo 17. storočia,  klasicistický Kostol sv. Rozálie z 19. storočia, pravoslávny kostol (1754), budova synagógy (1896), budova Podunajského múzea. Viaceré historické budovy boli prestavané po ničivom zemetrasení, ktoré postihlo mesto v roku 1763.

Leviské hradné slávnostiLevický hrad z 13. storočia s prístavbami (Dobóov kaštieľ, Kapitánskym dom) je dnes sídlom Tekovského múzea.

Zrúcaniny – Hrad Gýmeš (Jelenec) – zrúcanina hradu z 13. storočia na južnom svahu pohoria Tribeč, Topoľčiansky hrad (Podhradie) – ruiny gotického hradu z 13. storočia, v súčasnosti je sprístupnená expozícia vo veži hradu, Hrad Oponice – zvyšky gotického hradu z 13. storočia, pripravuje sa sprístupnenie veže „Tereš“ s hradnou expozíciou, Hrušovský hrad (Hostie) – pozostatky gotického hradu z 13. storočia, dnes poskytuje priestor na organizovanie stredovekých slávností.

Kaštiele s ubytovacou funkciou – zachovalé zámky a kaštiele, ktoré dnes slúžia ako luxusné hotely. Kaštieľ Mojmírovce – barokovo - klasicistická budova z 18. storočia uprostred chráneného lesoparku so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, Chateau Béla (Belá) – romantický barokový kaštieľ s dobovým zariadením z roku 1732, Poľovnícky kaštieľ (Palárikovo) z 18. storočia, nachádza sa neďaleko známej bažantnice, Park Hotel Tartuf (Beladice – Pustý Chotár) – barokový kaštieľ zo začiatku 19. storočia prestavaný v neoklasicistickom slohu, v areáli hotelového parku sa nachádza unikátna, voľne prístupná Prírodná galéria umeleckej keramiky,

Zámok TopolčiankyZámok Topoľčianky – národná kultúrna pamiatka, v rokoch 1923–1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov ČSR, v súčasnosti funguje ako hotel a múzeum zbraní a dobového nábytku s historickou knižnicou (neďaleko od kaštieľa sa nachádza aj slávny Národný žrebčín).

Sakrálne pamiatkyKostol sv. Juraja (Kostoľany pod Tríbečom) – najstarší zachovalý rímskokatolícky kostol Slovenska (11. storočie), pýši sa zachovalými románskymi freskami. K najstarším sakrálnym pamiatkam regiónu patrí románsky Kostol sv. Michala Archanjela (Drážovce), predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, románsky kostol v Kalinčiakove, románske stavby v Bíni a bazilika v Diakovciach.

Nitriansky hrad
Nitra - Mariánsky Morový stĺp
Dôstojnícky pavilón v Komárne
Hrušovský hrad (zrúcanina)
Kaštieľ Mojmírovce
Zámok Topoľčianky
Chateau Béla
Pevnostný systém v Komárne 1
Pevnostný systém v Komárne 2
Pevnostný systém v Komárne 3
Pevnostný systém v Komárne 4
Pevnostný systém v Komárne 5
Zámok Topoľčianky 1
Zámok Topoľčianky 2
Levický hrad
Levické hradné slávnosti 2014

Technické pamiatky

Vodný mlyn a drevený most v Kolárove v krásnom prírodnom prostredí pri rieke Váh, cez ktorú vedie najdlhší drevený riečny most Európy s dĺžkou 86 m. V areáli sa nachádza aj expozícia ľudovej kultúry a informačný systém ekosystému lužného lesa.
Vodný mlyn v Bohuniciach – mlynská usadlosť pri potoku Sikenička s expozíciou ľudovej kultúry.
Parná prečerpávacia stanica (Virt) – pochádza z roku 1897, nachádza sa medzi obcami Virt a Patince.
Hurbanovská hvezdáreň – najstaršie observatórium strednej Európy (založené v roku 1871)

Vodný mlyn v Kolárove 1
Vodný mlyn v Kolárove 2
Vodný mlyn v Kolárove 3
Vodný mlyn v Kolárove 4
Vodný mlyn v Kolárove 5

Ľudová architektúra

Skalné obydlia (Brhlovce) – pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry tvoria obydlia vytesané do sopečného tufu v 16.–17. storočí počas tureckých nájazdov.
Ďalší príklad expozície ľudovej kultúry a architektúry sa nachádza v obci Martovce hlinený dom z roku 1871 prezentuje typický spôsob bývania z prelomu 19. a 20. storočia.

Skalné obydlia Brhlovce

Moderná architektúra

Nádvorie Európy (Komárno) – unikátny projekt architektonického komplexu, nové jadro v centre mesta, ktoré sa skladá zo stavieb pôvodnej, typickej architektúry 45 európskych krajín a regiónov.

Nádvorie Európy Komárno

Zaujímavosti

Agrokomplex Nitra – medzinárodné výstavné centrum lákajúce každoročne tisíce návštevníkov.
Národný žrebčín (Topoľčianky) – centrálny register, centrum chovu a šľachtenia koní na Slovensku, jediná inštitúcia oprávnená vystavovať osvedčenie o pôvode plemien koní, Hipologické múzeum. Boje na Hrone (Starý Tekov) – rekonštrukcia prielomu frontovej línie na rieke Hron v marci 1945, spojená s prezentáciou vojnovej techniky a ukážkami hasičského zboru, polície a záchranných síl SR.

Agrokomplex Nitra - Výstavisko
Agrokomplex - Nitrianska poľná železnica
Národný žrebčín Topoľčianky

Vidiecka turistika – gastronomické pôžitky a miestny folklór

Vínna turistika – Nitrianska vinohradnícka oblasť je krajina s dávnou tradíciou vinárstva a rozmanitou ponukou kvalitných vín. Zahŕňa menšie vinohradnícke mikroregióny – Nitriansku kráľovskú vínnu cestu, Nitriansku vínnu cestu, Hontiansku a Požitavskú vínnu cestu, obce Búč a Svätý Peter, Strekovský vinohradnícky región. Vinárske slávnosti – často spojené s folklórnym programom, gastronomickými a remeselníckymi ukážkami sa tradične konajú k sviatku Dňa sv. Urbana a počas jesenných oberačiek.

Poľovníctvo a rybolov – kraj zahŕňa až 326 poľovníckych revírov (Podunajská nížina je bohatá na poľnú a lesnú zver, v severnej časti kraja sa loví aj jelenia zver).
Známa je bažantnica v Palárikove a Veľká zvernica v Topoľčiankach, územie bohaté na vodné toky a mŕtve ramená ponúka atraktívne prostredie pre rybolov.
Aktívna vidiecka turistika – nový trend v agroturistike, transformácia pôvodných statkov na komplexné zariadenia ponúkajúce kvalitné ubytovanie, gastronomické pôžitky a rôzne aktivity využitím lokálnych podmienok a zdrojov, s dôrazom na ekologické hospodárenie (Nový Tekov, Plášťovce, Cabaj-Čápor)

Prírodné atrakcie

Chránené územia – milovníkov prírody očarí NPR Čičovské Mŕtve rameno, mokrade
Parížskych močiarov
, sústava riečnych ramien CHKO Dunajské luhy so vzácnym ekosystémom vlhkomilných a vodných rastlín (napr. lekno biele, kotvica plávajúca) a živočíšnych spoločenstiev. Tieto územia sú mimoriadne významné z hľadiska ochrany vzácneho vodného vtáctva (napr. orliak morský, volavka purpurová, beluša malá).
Arborétum Mlyňany – chránený areál SAV, založené v roku 1892. Svojou rozlohou 67 ha patrí k
najväčším arborétam Strednej Európy, prezentuje vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných aj domácich drevín. V areáli sa nachádza aj novoklasicistický kaštieľ z 19. storočia.
Jaskyňa Čertova pec (pri obci Radošina) – podľa archeologických výskumov priestory jaskyne boli obývané už 80 tis. rokov pred n. l., nálezy potvrdili aj osídlenie od eneolitu do novoveku.
Zubria obora (pri obci Lovce) – najväčšia chránená zubria zvernica Európy na ploche 140 ha, založená v roku 1958 pre záchranu najväčšieho európskeho cicavca s náučným chodníkom.

Arborétum Mlyňany
Zubria obora (Lovce)

Rekreačná, liečebná a športová turistika

Termálne kúpaliská

Kúpele a termálne kúpalisko Podhájska

Silne mineralizovaná slaná voda termálneho kúpaliska Podhájska (zložením podobnej vode z Mŕtveho mora) má blahodarné účinky na pohybové ústrojenstvo, dýchacie cesty a kožné problémy. V roku 2012 otvorilo svoje brány aj nové kryté wellness centrum s množstvom atrakcií pre návštevníkov.

Kúpele Podhájska 1
Kúpele Podhájska 2
Kúpele Podhájska 3
Kúpele Podhájska 4
Kúpele Podhájska 5
Kúpele Podhájska 6
Kúpele Podhájska 7
Kúpele Podhájska 8

Santovka Wellness

Kúpele Santovka Wellness sa vyznačujú termálnou vodou s vysokou biologickou aktivitou, ktorá má liečivé účinky na pohybový, srdcovo-cievny systém, priaznivo pôsobí pri reumatických ochoreniach a rôznych alergiách.

Santovka Wellness 1
Santovka Wellness 2
Santovka Wellness 3
Santovka Wellness 4

Termálne kúpalisko Patince

Liečivé účinky termálnej vody v Patinciach poznali už aj starovekí Rimania. Rekreačný areál Kúpaliska Patince sa nachádza 15 km východne od Komárna, v blízkosti rieky Dunaj.

Kúpele Patince 1
Kúpele Patince 2
Kúpele Patince 3
Kúpele Patince 4
Kúpele Patince 5
Kúpele Patince 6
Kúpele Patince 7
Kúpele Patince 8
Kúpele Patince 9
Kúpele Patince 10
Kúpele Patince 11
Kúpele Patince 12
Kúpele Patince 13

Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Rekreačný komplex VADAŠ Štúrovo je situovaný na juhozápadnom Slovensku pri hraniciach s Maďarskom. Na kúpalisku v Štúrove nájdete množstvo vonkajších bazénom, medzi nim aj bazén s umelým vlnobitím, ktorý bol prvý na Slovensku. Veľkou atrakciou je tobogánový svet. Priamo v areáli sa pre rekreantov nachádza dostatok ubytovacích možností v podobe apartmánov či hotela, ktoré sú dopĺňané okolitými penziónmi.

Termálne kúpalisko Štúrovo 1
Termálne kúpalisko Štúrovo 2
Termálne kúpalisko Štúrovo 3
Termálne kúpalisko Štúrovo 4
Termálne kúpalisko Štúrovo 5
Termálne kúpalisko Štúrovo 6
Termálne kúpalisko Štúrovo 7
Termálne kúpalisko Štúrovo 8

Ďalšie termálne kúpaliska v Nitrianskom kraji

Obľúbené sú aj termálne kúpaliská v Komárne, Nových Zámkoch, Margita – Ilona pri Leviciach, medzi Novými Zámkami a Nitrou sa nachádza Termálne kúpalisko ThermalKesov Poľný Kesov s celoročnou prevádzkou.

Termálne kúpalisko Komárno
Termálne kúpalisko Komárno (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko Komárno (termálny bazén)
Termálne kúpalisko Nová Zámky
Termálne kúpalisko Nová Zámky (areál)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (vonkajšie bazény)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (tobogán)
Termálne kúpalisko Nová Zámky (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (pohľad na areál)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (tobogán)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (bazény)
Termálne kúpalisko Margita Ilona (rekreačný bazén)
Termálne kúpalisko ThermalKesov 1
Termálne kúpalisko ThermalKesov 2
Termálne kúpalisko ThermalKesov 3
Termálne kúpalisko ThermalKesov 4

Vodné športy a cykloturistika

Vodné športy – vodná nádrž Duchonka v Prašiciach láka návštevníkov predovšetkým počas leta, vodná nádrž Kráľová nad Váhom (medzi Sereďou a Šaľou) sa stala rajom pre milovníkov vodných športov (surfovanie, vodné skútre, člnkovanie), asfaltová cesta po hrádzi ponúka priestor pre cyklistov a inline korčuliarov. Rieky Dunaj, Váh, Hron sú využívané okrem letnej rekreácie aj na splavy či rybolov.

Cykloturistika Medzinárodná dunajská cyklotrasa vstupuje na územie kraja v atraktívnej lokalite Čičovského mŕtveho ramena, smeruje popri toku Dunaja do Komárna, pokračuje cez Ižu a Patince do Štúrova, kde opúšťa územie Slovenska cez obnovený most Márie Valérie nad Dunajom. Ďalšou významnou trasou je Vážska cyklomagistrála vstupujúca na územie kraja pri Šali, smerujúca do Komárna alebo Ponitrianska cyklomagistrála smerujúca zo severu na juh (Nitra – Šurany – Nové Zámky – Komárno). Cyklotrasami lokálneho významu sú Ipeľská (Štúrovo – Ipeľské predmostie), Pohronská (Štúrovo – Tlmače) a Hontianska cyklotrasa (Šahy – Plášťovce).

Kalendár podujatí 2019 v Nitre

Nitrianske kalendárne obyčaje

Nitrianske fašiangy
Veselé fašiangové obdobie tradične zavŕši fašiangový sprievod plný bubeníkov, chodúliarov, folkloristov, mažoretiek a divadelníkov. Chýbať nebude detský karneval a jarmok s ľudovo-umeleckými výrobkami a fašiangovými špecialitami.

Sviatky jari
Tradičné zvyky lúčenia sa so zimou a privolávania jari neodmysliteľne patria k ľudovej kultúre Slovákov. Pridajte sa k oslavám plným očakávania príchodu jari, ľudových piesní a vynášania Moreny.

Nitrianska hudobná jar
Srdce a dušu vnímavého nielen nitrianskeho publika poteší jarný cyklus koncertov vážnej hudby v interpretácii nielen slovenských, ale aj zahraničných interpretov a hudobných telies. Prijmite srdečné pozvanie na nevšedné hudobné zážitky tohtoročnej jari.

Noc múzeí a galérií
Každoročne obľúbené podujatie, kedy otvárajú svoje priestory múzeá a galérie po celom Slovensku s pestrou ponukou hudobného, divadelného programu, workshopmi pre rodiny, ukážkami prác, sprístupnenými depozitármi a nočnými prehliadkami so sprievodcom.

Noc kostolov
Počas jednej noci otvoria svoje brány bohoslužobné stánky viacerých cirkví a ponúknu bohatý program plný duchovnej hudby, moderných koncertov, prehliadok veží, krýpt alebo malého agapé vo svojich priestoroch. Príjemná nočná atmosféra v Nitre už tradičnej noci ponúka množstvo duchovných zážitkov.

ARS ORGANI
Ars Organi sa neodmysliteľne stalo podujatím, ktoré prezentuje krásy organovej hudby v podaní špičkových domácich i zahraničných interpretov. Tento festival je určený laickej i odbornej verejnosti z Nitry a širokého okolia.

Medzinárodný deň detí
Zábavné popoludnie venované deťom v   Mestskom  parku  na Sihoti, ktorý sa pri príležitosti tohto sviatku každoročne mení na ,,Krajinu detskej fantázie“. Každé dieťa sa môže zúčastniť zaujímavých hier a súťaží – kreslenie, preliezanie, maľovanie, novinársky labyrint, talentárium. Nielen pre deti sú  zaujímavé napríklad aj ukážky práce Mestskej polície v Nitre, Ozbrojených síl SR alebo Kynologického klubu v Nitre.

Festival chutí nitrianskeho kraja
Začiatok júna sa nesie v znamení ochutnávok regionálnych špecialít, hudby, tanca, divadla a hlavne dobrej zábavy. Festival tradične otvára Nitrianske kultúrne leto a ponúka bohatú mozaiku kultúrnych podujatí a gastronómie. Súčasťou podujatia je aj ochutnávka jahôd v rôznych podobách počas Jahodovej Nitry, oslavy Sviatku sv. Urbana, či medzinárodný festival bubnov a perkusií drumpoint.

Stretnutie, setkání, spotkanie, tálalkozás
Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás je každoročný divadelný festival, ktorý organizuje Staré divadlo Karla Spišáka v Nitre. Na festivale sa stretávajú študenti vysokých škôl, herci profesionálnych divadiel a alternatívnych zoskupení a divadlá a divadelné súbory z krajín V4 - Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko. Zámerom festivalu je hlavne nadväzovanie medzinárodných kontaktov a vzájomné spoznávanie odlišných kultúr.

Nitrianske univerzitné dni
Nitrianske univerzitné dni sú komplexom vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré každoročne organizujú Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita v spolupráci s Mestom Nitra. Z bohatého programu si môžte vybrať zo súborov odborných prednášok, workshop Papierový drak, Jarný beh Nitrou, športové zápolenia medzi UKF a SPU či tradičný Majáles.

Musica Sacra
Vďaka dlhoročnej tradícii tohto festivalu každoročne v Piaristickom kostole sv. Ladislava znejú skvosty duchovnej hudby v podaní popredných vokálnych a inštrumentálnych interpretov.

Nitrianske kultúrne leto
S príchodom dlhých letných dní sa do nás vlieva pocit zaslúženého relaxu, pohody a ničnerobenia. Obľúbené nedeľné popoludnia v Mestskom parku na Sihoti s rozprávkami pre deti, muzikálovými melódiami či bubeníckym workshopom, hudobné večery v Synagóge, koncerty na Amfiteátri či program jednotlivých mestských častí (Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák) sú prísľubom príjemne strávených letných chvíľ.

Nitra, milá Nitra / Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
Slávnosti sv. Cyrila a Metoda sú sviatočným zastavením nielen pre Nitru, ale aj pre celé Slovensko. Prinášajú slávnostné sväté omše, cyrilo-metodskú púť, výstavy, koncerty vážnej i populárnej hudby, konferencie, workshopy, sprievody, literárne súťaže i tradičný jarmok s remeselníkmi, umeleckými výrobkami a slovenskými špecialitami.

Klokočinský jarmok
Klokočinský jarmok ponúka 3 dni zábavy na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre sa každoročne konajú v septembri a sú súčasťou Európskych dní kultúrneho dedičstva.

Divadelná Nitra
Divadelná Nitra ako najväčší divadelný festival na Slovensku je výberová, nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a druhov divadelného umenia, s dôrazom na činoherné divadlo, prístupná hudobnému, pohybovému, bábkovému i výtvarnému divadlu. Predstavuje netradičné, inovatívne a kontroverzné diela mladých európskych tvorcov. Dnes festival patrí medzi významné európske podujatia.

Nitrianska hudobná jeseň
Počas daždivého jesenného obdobia poteší všetkých priaznivcov kvalitná hudba rôznych žánrov od klasiky, cez jazz a swing, až po súčasné hudobné formy.

Vianoce v Nitre
Cyklus podujatí s vianočnou tematikou je zameraný na navodenie vianočnej nálady v uliciach mesta a v priestoroch chrámov a nitrianskych kultúrnych inštitúcií. Každoročne príchodom Mikuláša sa slávnostne otvára Nitrianske vianočné mestečko so svojou neopakovateľnou atmosférou, nitrianskym dreveným betlehemom, množstvom stánkov s vianočným tovarom a bohatým kultúrnym programom. Súčasťou vianočných podujatí sú i koncerty v Synagóge a chrámové koncerty v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre.

Kalendár podujatí 2019 (pdf)

Podujatia 2019

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím