Áčko - hotelový textil
Informácie o Slovensku

Informácie o Slovensku

Slovensko - krajina cestovného ruchu

Územie Slovenska - hoci rozlohou neveľké, je bohato obdarené turistickými atraktivitami ...

Základné info o Slovenskej Republike

Geografické informácie, Obyvateľstvo, Podnebie, ...

Dopravné predpisy, diaľničné známky

Používanie bezpečnostných pásov je povinné aj v mestách. Vodiči na slovenských cestách musia ...

Hraničné priechody

Info o priechodoch s Českou republikou, Poľskou republikou, Rakúskom ...

Cestovné poriadky

Cestná doprava, Železničná doprava, Letecká doprava, Vodná doprava ...

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

Zoznam štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja ...

Zahraničné ambasády v SR

Prehľad zahraničných ambasád na Slovensku ...

Veľvyslanectvá SR v zahraničí

Prehľad veľvyslanectiev Slovenskej republiky za hranicami ...

Zastúpenia Slovenskej agentúry pre cest. ruch (sacr) v zahraničí

Kategorizácia ubytovacích zariadení