Thermal Nesvady - termálne kúpalisko
Zastúpenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v zahraničí

Zastúpenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v zahraničí

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 61 46
Fax: +421/48/413 61 49
E-mail: sacr@sacr.sk
Web: www.sacr.sk
Pracovisko Bratislava

JUDr. Svetlana Gavorová, poverená riadením SACR

Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Tel.: +421/2/50 700 801, 821
Fax: +421/2/55 571 654
E-mail: sacrba@sacr.sk
Regionálne pracovisko Prešov

Michaela Rafajová, BSBA

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
4. poschodie, č.d. 427, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
Mob.: +421 902/933 841
E-mail: presov@sacr.sk
Regionálne pracovisko Nitra

Ing. Ronald Turček

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kupecká č. 3, 949 01 Nitra
Tel.: +421/37/69 259 23
Mob.: +421 902/933 848
E-mail: turcek@sacr.sk
Regionálne pracovisko Trenčín

Mgr. Peter Pastier

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín
Tel.: +421/32/65 372 18
E-mail: pastier@sacr.sk
 
Česká republika

Ing. Klára Badinková

Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16
110 00 Praha 1, Česká republika
Tel./Fax: +420/224/946082
Mobil: +420/776/765477
E-mail: sacrpraha@seznam.cz
Holandsko

Ing. Ingrid Stupavska

Slowaaks Verkeersbureau
´t Hotel, Leliegracht 18
1015 DE Amsterdam, Nederland
Tel.: +31/20/4230539
Fax: +31/20/6267873
E-mail: info@slowaaks-verkeersbureau.nl
Nemecko

Ingrid Sorat 

Slowakische Zentrale für Tourismus
Zimmerstr. 27
D - 10969 Berlin
Tel: +49/30/25942640
Fax: +49/30/25942641
E-mail: sacr-berlin@botschaft-slowakei.de
Poľsko

Ján Bošnovič

Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
ul. Krakowskie Przedmieście 13 pok.17,
(budynek hotelu Europejski)
00-071 Warszawa, Polska
Tel./Fax: +48/22/8270009
E-mail: sacr@poczta.onet.pl
Rakúsko

Daniel Lukáč

Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Österreich
Prinz-Eugen-Strasse 70 (Stiege 2, 1.Etage)
A - 1040 Wien, Österreich
Tel.: +43/1/5139569
Fax: +43/1/5139763
E-mail: sacr-wien@aon.at

 

Ruská federácia

Ľubica Alušicová

Predstaviteľstvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J.Fučíka 17-19,
123 056 Moskva, Rossijskaja Federacija
Tel.: +7/495/2517631
Fax: +7/495/2517645
E-mail: sacrmow@comail.ru
Maďarsko

Dipl. Ing. Soňa Jelínková, képviselet vezetö

Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest, Magyarország
Tel.: +36/1/4290049
Fax: +36/1/4290050
Mobil: +36/30/4341368
E-mail: slovakiatourism@slovakiatourism.hu