Coffee Factory
Kategorizácia ubytovacích zariadení

Kategorizácia ubytovacích zariadení

Ubytovacie zariadenia sa podľa druhu delia na kategórie a podľa vybavenia, úrovne a rozsahu poskytovaných služieb na triedy. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

Hotely

Hotely návštevníkom poskytujú služby v triede od * do *****.
***** Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne, zodpovedajúce najnáročnejším funkčným a estetickým požiadavkám. Hotel je vybavený najmodernejšími technickými a technologickými zariadeniami. Všetky izby majú kúpeľňu a WC. Sú vybavené ústredným kúrením s klimatizáciou, farebným televízorom so satelitným, resp. káblovým príjmom, rozhlasovým prijímačom, telefónom a bezpečnostnou skrinkou na uloženie cenných vecí hostí. Hotel poskytuje takmer všetky druhy hotelových služieb, služieb osobného charakteru, špeciálne služby pre obchodných cestujúcich a obchodné služby.

**** Zariadenie interiérov je nadštandardné, prvotriedne a elegantné, zodpovedá vysokým estetickým požiadavkám. Hotel je vybavený najmodernejšími technickými a technologickými zariadeniami. Všetky izby majú kúpeľňu a WC. Izby sú vybavené ústredným kúrením s termostatom, farebným televízorom so satelitným, resp. káblovým príjmom, rozhlasovým prijímačom a telefónom. Hotel poskytuje široký rozsah hotelových služieb a ďalších služieb pre osobné a obchodné potreby hostí.

*** Zariadenie interiérov je nadštandardné, uplatňujú sa v ňom pohodlné a komfortné prvky. Hotel je vybavený modernou technikou a technológiou. Izby majú vlastné hygienické zariadenie, sú vybavené ústredným kúrením, farebným televízorom, rozhlasovým prijímačom. Hotel poskytuje okrem predaja toaletných a hygienických potrieb, pohľadníc, propagačných publikácií ďalšie služby.

** Interiéry hotela sú riešené štandardne s uplatnením súčasného stupňa technickej a technologickej vybavenosti. Minimálne 50 % izieb má vlastné hygienické zariadenie. V každej izbe bez vlastného hygienického zariadenia je umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Na každom podlaží je kúpeľňa a samostatné WC pre ženy a samostatné WC pre mužov.

* Interiéry hotela sú riešené účelne s minimálnym rozsahom poskytovaných služieb. V každej izbe je umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Na každom podlaží sa nachádza kúpeľňa a samostatné WC pre ženy a samostatné WC pre mužov. Izby sú vykurované.

Penzióny

Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v izbe. Návštevníkom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu, a základné služby. Poskytuje služby v triede *, **, ***.

*** Poskytuje ubytovanie maximálne v dvojlôžkových izbách. Každá izba má vlastné hygienické zariadenie /kúpeľňu s WC alebo hygienickú bunku/. Penzión má reštauráciu a jedno stredisko s dennou prevádzkou.

** Poskytujú ubytovanie maximálne v trojlôžkových izbách s možnosťou prístelky. Minimálne 30 % izieb má vlastnú hygienickú bunku (sprcha a WC). V každej izbe bez hygienickej bunky je umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Penzión poskytuje základné druhy služieb (informácie, cestovné poriadky, možnosti žehlenia, lekárska pomoc, atď.). Penzión má stredisko s dennou prevádzkou.

* V každej izbe je umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Na každom podlaží je kúpeľňa a WC. Penzión zabezpečuje základné služby a podávanie raňajok.

Turistické ubytovne

Turistické ubytovne sú ubytovacie zariadenia s väčším počtom lôžok v izbách, ktoré majú spoločné hygienické zariadenia. Prevažne slúžia na prechodné ubytovanie väčších skupín ľudí, mládeže a pod. Poskytujú služby v triedach * a **.