Kúpele Vyšné Ružbachy
Mesto Komárno

Mesto Komárno

Mesto Komárno

Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku.

Mesto Komárno - Klapkovo námestieMá bohatú históriu, kultúrne tradície a významné kultúrne pamiatky. Rozvoj mesta v dávnej minulosti predurčila jeho významná poloha a strategická úloha strážneho hradu. Privilégium slobodného kráľovského mesta mu udelila Mária Terézia v roku 1745. V tejto dobe bolo Komárno piatym najväčším mestom Uhorska s približne desaťtisíc obyvateľmi, s vyspelým obchodom (hlavne s obilím a drevom) i remeslami. Zlomom vo vývine mesta bol rok 1763, kedy ho postihlo ničivé zemetrasenie. Popri zemetraseniach boli častou a ničivou silou požiare a povodne.

Zo svetských pamiatok je najznámejší Pevnostný systém z 18. storočia, ktorý je súborom vojenských stavieb, ktoré sa stavali od polovice 16. storočia až po koniec 19. storočia. Je to najväčšie bastiónové opevnenie v strednej Európe. Medzi prvé pevnosti tohto typu patrí tzv. Stará pevnosť, ktorú v 17. storočí rozšírili o Novú pevnosť. Pevnosť Komárno (vchod)Na začiatku 19. storočia bol postavený vonkajší obranný prstenec pozostávajúci z dvoch pevnostných línií v dĺžke 6 km. V bastióne je stála expozícia Podunajského múzeaRímske lapidárium.

Komárňanský región sa rozprestiera v Podunajskej nížine, na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy.

Je teda nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike. Ploché nížiny sprestrujú nespočetné agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté kopce v severovýchodnej časti regiónu.

Rieka Váh v KomárneOkres zahrňuje 40 obcí, kde na rozlohe 1045 km2 žije 108 911 obyvateľov. Patrí medzi najúrodnejšie oblasti Slovenska, pestujú sa tu najmä obilniny, zelenina a ovocie. Známy je prírodnými rezerváciami s množstvom rozmanitých živočíšnych druhov i chránených rastlinných spoločenstiev a riekami s hojnosťou rýb. Prírodné pomery a niektoré zvláštnosti, medzi ktoré patria aj termálne pramene s liečivými účinkami, umožňujú voľné kúpanie do neskorej jesene. Okres Komárno poskytuje pre turistov ubytovanie v hoteloch, penziónoch, turistických ubytovniach a v autocampingu s celoročnou prevádzkou.

Komárno patrí k dunajskej ceste práve tak, ako dolniacka pikantná paprika k pečenému dunajskému kaprovi. Nákladné člny a pracovité remorkéry brázdia rieku po celý rok, kým ich nezastaví príliš nízky stav vody alebo ľad. Ožíva i osobná lodná doprava, ktorá poskytuje cestujúcim viac priestoru na vnímanie krajiny, než uzavreté rýchlikové kupé.

Nádvorie Európy v KomárneVeľkou turistickou atrakciou Komárna je nádvorie Európy, neďaleko Námestia gen. Klapku. Na jedinom námestí sa tu symbolicky stretla celá Európa. Je to komplex stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Na Nádvorí Európy sa nachádza aj hudobný pavilón, sochy patrónov Európy, 33 m vysoká vyhliadková veža a katakomby v podzemí, kde vznikol pekný výstavný priestor.

V meste je často navštevované aj termálne kúpalisko, ktorej minerálna voda má priaznivé liečebné i rekreačné účinky. Každoročne sa v Komárne koná množstvo medzinárodných podujatí kultúrneho či športového charakteru - medzi najznámejšie patria Harmonia Sacra Danubia, Jókaiho dni, Lehárov festival, Matičné či Komárňanské dni.

GPS: N47.763300°, E18.128300°

Nájdite si ubytovanie v Komárne a blízkom okolí