Mesto Bardejov

Mesto Bardejov

Mesto BardejovMesto Bardejov - prvé písomné zmienky o ňom sú z 13. storočia. Vrcholom hospodárskeho rozvoja mesta bolo 15.st., kedy mešťania zbohatli najmä výrobou plátna. Mesto malo s priľahlými liečivými kúpeľmi aj mlyny, pivovar, teheľňu, jatky, mestskú váhu a bolo centrom obchodu a remesiel. Pozdĺžne centrálne námestie je najdôležitejšou časťou mesta. Nachádzajú sa v ňom významné urbanisticko-architektonické, umelecko-historické a kultúrne stavby a hodnoty. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Egídia zo 14. st., bývalá mestská radnica z roku 1511, v ktorej je spojená neskorogotická forma s včasnorenesančnými prvkami, gotické meštianske domy, kostol sv. františkánov, Grécko-katolícky kostol, mestské opevnenie a súbor bývalých židovských kúpeľov, synagógy, hospodárskych a obytných stavieb.

Najmladšou spomedzi slovenských pamiatok UNESCO je historické centrum mesta Bardejov. Mestské jadro Bardejova a jeho ochranné pásmo bolo oficiálne zaradené do Zoznamu 30. novembra roku 2000.

Ak si hľadáte ubytovanie v Bardejove, máte na výber viacej kategórii ubytovacích zariadení rôznej úrovne, kde sú najviac zastúpené hotely, penzióny, ale nájdete tu aj ubytovňu alebo apartmán.

Sídlo s názvom Bardejov, ležiace na krajinskej ceste z Uhorska do Poľska sa spomína v zázname ipatijevského kronikára už v roku 1241, mestské privilégiá udelil Karol Róbert nemeckým obyvateľom, ktorí sa usadili v blízkosti uvedeného slovenského sídliska na prelome 13. a 14. storočia až v roku 1320. Vtedy bol už Bardejov opevnený s obdĺžnikovým trhovým námestím, ktorého severnú stranu utváral rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia, prestavaný v prvej polovici 15. storočia na trojlodie.

Napriek regotizačným úpravám exteriéru kostola podľa projektu I. Steindla po požiari v roku 1878 sa v kostole zachovalo unikátne interiérové vybavenie. Najpozoruhodnejší z neho je súbor 11 gotických krídlových oltárov. Dominantou námestia je symbol samostatnosti mestskej samosprávy - neskorogotická radnica zo začiatku 16. storočia. renesančné portály a arkier na západnej strane jej však dávajú punc prvej renesančnej stavby na Slovensku. Osobitnú pozornosť si zasluhuje opevnenie budované od polovice 14. storočia, ako jedno z najdokonalejších gotických mestských opevnení. Väčšina bášt pochádza z 15. a začiatku 16. storočia, monumentálne barbakány sú výsledkom tretej etapy výstavby, ktorú vyvolalo hroziace turecké nebezpečie.

Meštianske domy majú svoj základ v bohatom 15. storočí, v jeho prvej polovici bolo v meste už približne 500 domov. Charakterizuje ich ukončenie vysokými štítovými, resp. strmými valbovými strechami a pôvodne gotická dispozícia, neskôr upravená na dvojtraktovú. Niektoré domy boli upravené v renesančnom a barokovom slohu, pričom zmeny vyvolávala buď potreba obnovy po požiaroch, alebo rozširovanie obytnej funkcie na úkor hospodárskej. Bardejovské meštianske domy, obkolesujúce grandiózne trhové námestie sú predstaviteľmi rozvinutej meštianskej kultúry.

Už v 15. storočí dosiahol Bardejov vrchol svojho hospodárskeho rozkvetu. Pomohla mu najmä výhodná strategická poloha zvýraznená opevnením a podpora obchodu zo strany uhorských i poľských kráľov. V tomto období bolo v meste sústredených 64 remesiel, 51 cechov a 146 remeselníckych majstrov. Dodajme, že viac ich v tom čase mala iba Bratislava, Košice a Levoča. Už vtedy sa všetko podstatné odohrávalo na trhovom námestí, ktoré dodnes fascinuje nielen obyvateľov Bardejova, ale i náhodných návštevníkov. Predmetom ochrany je predovšetkým opevnenie mesta spolu s priľahlým židovským predmestím. Unikátna je zástavba meštianskych a cechových domov, kostol svätého Egídia a radnica. Všetky stavby vytvárajú harmonický komplex námestia, ktoré sa zaraďuje medzi najkrajšie na svete. V blízkosti mestského centra obklopeného výstavbou z obdobia posledných 40-tich rokov sa nachádza čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga, pozostatok suburbiálneho centra z konca 18. storočia, budovaného plánovito, podľa talmudistických predpisov.

V roku 1986 bola Bardejovu práve za záchranu pamiatok udelená Európska cena - zlatá medaila - Medzinárodnym kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO so sídlom v Hamburgu. Tak sa stal Bardejov držiteľom tohto ocenenia ako prvé mesto na Slovensku.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím