Turisztikai érdekességek Szlovákiában
Keresés
  • Kulturális és közösségi...
     
arrow
Turisztikai régiók Üdülőövezetek

Kulturális és közösségi létesítmények Szlovákiában

Szállás Szlovákiában
Térkép megjelenítése
Kulturális és közösségi létesítmények Szlovákia Térkép

Turisztikai nevezetességek áttekintése Szlovákiában

Andrássy-palota Košice (Kassa)

Andrássy-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A 3-szintes neobarokk palota 1899-ben épült. A terveket a budapesti professzor Czigler Béla készítette. Gazdag homlokzatán az Andrássy címer látható. Földszintjén 1899-1908-ig a Szálasi Alajos vezette Andrássy kávéház működött. 1908-ban azonban Szálasi visszatért szülővárosában Temesvárra. Ma földszintjén ismét az Andrássyak nevét viselő kávéház működik, emeletén pizzeria kapott helyet.

Barkóczy-palota Košice (Kassa)

Barkóczy-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A 2-emeletes barokk épület elülső szárny 1754-ben, hátsó szárny a 18. sz. végén épült. Valószínűleg ez volt az első városi palota Kassán. Itt székelt az 1. Kassai Takarékpénztár. Ma könyvtárnak és olvasóteremnek ad otthont.

Püspöki palota Nitra (Nyitra)

Püspöki palota

Nitra (Nyitra) (térség: Duna menti alföld, régió: Alsó-Nyitra )

A késő barokk Püspöki Palota nyugati oldalról épült a vártemplomhoz. 3-emeletes, szárnyai egy tágas udvart fognak közre. Mai formáját 1732-1739 között nyerte el. A palota előtti várudvaron 2012.06.11-én avatták fel II. János Pál pápa nagyméretű szobrát. A szobrot a Nyitrai Püspökség állíttatta. A közelmúltig a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete használta, ma ismét a Nyitrai Püspökség székhelye. A Püspöki Palota kapuja előtt található a várudvar kis parkkal és terasszal. Nyitvatartás:       április-október: 7:00-18:00,...

Püspöki palota Košice (Kassa)

Püspöki palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

1804-ben építették 2 nemesi palota egybeépítésével.   A déli szárnyat 1893-ban építették hozzá. Belterében 2 portált (kaput) építettek be, melyek valószínűleg a kassai dómból származnak.

Bányászati és Erdészeti Akadémia épületei Banská Štiavnica (Selmecbánya)

Bányászati és Erdészeti Akadémia épületei

Banská Štiavnica (Selmecbánya) (térség: Selmeci-hegység, régió: Garammente)

A Bányászati Akadémiát Mária Terézia alapította 1762-ben, működését 1764-ben kezdte meg. Ez volt az első ilyen jellegű iskola a világon, egészen 1919-ig működött. Európa legremekebb bányászati-, kohászati- és erdészeti szakemberei tanítottak itt és az iskola rengeteg, korát meghaladó újítással és találmánnyal ajándékozta meg a világot. Az iskola mintájául szolgált az 1795-ben alapított Párizsi Polytechnikának. Vegyi laboratóriuma a 18. sz. utolsó évtizedeiben Európa legjobban felszerelt laboratóriumai közé tartozott. Az iskola kapuit 10.000...

Csáky-Dezsőfi-palota  Košice (Kassa)

Csáky-Dezsőfi-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

1807-ben épült a Csáky család lakóhelyéül. A timpanonban a család címere (tatár levágott feje) és a későbbi tulajdonos Desseffy család címere látható. A város egyik legjelentősebb épülete, nagyon élénk társasági élet folyt falai közt. 1821.05.19-én I. Sándor orosz cár is megszállt az épületben. 1965-től a Kelet-Szlovákiai Múzeumnak adott otthont, ma a Szlovák Alkotmánybíróság székhelye.

Andrej Bagar Színház Nitra (Nyitra)

Andrej Bagar Színház

Nitra (Nyitra) (térség: Duna menti alföld, régió: Alsó-Nyitra )

Az első nyitrai színház 1833-ban épült, a mai, modern színház helyén állt. Kapacitása 360 férőhely volt. A 2. világháborúban pustult el, helyén építették meg az új színházat. Kapuit 1949-ben nyitotta meg. 1979-ben vette fel az imert szlovák színész, rendező és pedagógus, Andrej Bagar nevét.

Ján Palárik Színház Nagyszombat Trnava (Nagyszombat)

Ján Palárik Színház Nagyszombat

Trnava (Nagyszombat) (régió: Alsó-Vágmente)

A Felvidék legrégebbi kőből épület színházépülete: 1831-ben épült empire stílusban Bernhard Grünn építészmester tervei alapján. A színházi előadások a kezdetben német nyelvűek voltak, később magyar, jelenleg szlovák nyelven adnak elő. Pannonia tükörterme 1907-ben épült. Nézőterének kapacitása 548 férőhely volt, ami az akkori kort és a helyi viszonyokat is tekintve nagyon nagy volt (szinte túldimenzált). Az első német nyelvű előadást 1831. Karácsonyán, magyar nyelvűt 1844-ben, az első szlovák nyelvűt 1869-ben tartották.

Zene háza Trnava (Nagyszombat)

Zene háza

Trnava (Nagyszombat) (régió: Alsó-Vágmente)

A barokk ház középkori alapokon nyugszik. A törökkorban, Bethlen (Bocskai) felkelés idején (1604-1626) egy ideig itt bújtatták a magyar királyi koronát. Erról tanúskodik az attikán olvasható latin nyelvű felirat, fordításban: „Én, az idegen, hajdan e fedél alatt bujdostam“. A Zene házában kiállítás emlékezik meg Mikuláš Schneider-Trnavský, nagyszombati születésű szlovák zeneszerzőről, aki Kodály Zoltán életreszóló barátja volt (diákkori barátság).

Erdődy Palota Pozsonyban Bratislava (Pozsony)

Erdődy Palota Pozsonyban

Bratislava (Pozsony) (térség: Kis-Kárpátok, régió: Pozsony és környéke)

Az Erdődy Palota luxusépülete Pozsonyban található a Ventúrska utca 1-es szám alatt. Az építmény a 18. századból származik, a luxuspaloták építésének időszakából. Ekkor épült a Pálfy, a Grassalkovich, a Mirbach és az Eszterházy-kastély is. A kastélyok gyakran láttak vendégül ismert művészeket, világhírű zeneszerzőket is, mint Mozart, Haydn, Beethoven, vagy Liszt Ferenc. A palotát 1770-ben építette gróf Erdődy György, Walch Mátyás tervei alapján. Három itt található régebbi ház helyén épült. Eredetileg háromszintes építmény volt, melyet...

Evangélikus Líceum Banská Štiavnica (Selmecbánya)

Evangélikus Líceum

Banská Štiavnica (Selmecbánya) (térség: Selmeci-hegység, régió: Garammente)

A Szentháromság tér felső végén, a jobb oldalon található; 1827-30 között klasszicista stílusban épült. Itt tanult Petőfi Sándor is. Erre az épület falán elhelyezett emléktábla emlékeztet.

Ferencesek kolostora és a Szt. Péter és Pál templom Nitra (Nyitra)

Ferencesek kolostora és a Szt. Péter és Pál templom

Nitra (Nyitra) (térség: Duna menti alföld, régió: Alsó-Nyitra )

A ferencesek kolostorát Telegdy János nyitrai püspök építtette 1630-ban, a korábbi építésű  Szt. Péter és Pál kápolna helyén. Erről tanúskodik a kolostor bejárata fölött látható Telegdy püspök címere. Az egyházi épületegyüttest a ferencesek reneszánsz kolostora és a Szt. Péter és Pál római katolikus templom alkotják. A római katolikus templom is reneszánsz stílusban épült, csak később barokkizálták. A templom belső tere 18. századi. Legértékesebb emléke az Assisi Szent Ferenc életét bemutató 33 dombormű, a bécsi Franz Xaver Seegen szerzetes...

Seminarium Generale – Collegium Rubrorum Trnava (Nagyszombat)

Seminarium Generale – Collegium Rubrorum

Trnava (Nagyszombat) (régió: Alsó-Vágmente)

Jelentése: több egyházmegye közös, esetleg egy ország minden egyházmegyéjéből növendékeket fogadó papnevelő intézete, ahol jezsuiták tanítottak. A Lippay György által alapított szeminárium római szeminárium mintájára működött 1648-1777-ig. A római mintát követte még a növendékek vörös színű reverendája is, ezért nevezték Collegium Rubrorumnak.  A barokk épületet a 20. sz. elején 1 emelettel bővítették, a homlokzatot reneszánsz stílusban módosították. Eredeti a kora barokk portál, latin felirattal és az alapító címerével.  1853-tól...

Gótikus várárok Nitra (Nyitra)

Gótikus várárok

Nitra (Nyitra) (térség: Duna menti alföld, régió: Alsó-Nyitra )

A középkori védelmi rendszer szerves részét képezte. A 2011-es felújítást követően egy amfiteátrumot alakítottak ki benne. Nyáron filmvetítéseket és szabadtéri koncerteket rendeznek itt. A gótikus árok szabadon, ingyenesen látogatható.

Grassalkovich kastély Bratislava (Pozsony)

Grassalkovich kastély

Bratislava (Pozsony) (térség: Kis-Kárpátok, régió: Pozsony és környéke)

A Grassalkovich kastély, Grassalkovich palota , vagy más néven Elnöki Palota, Pozsony egyik neves épülete. Az épület egy szép példája a későbarokk-rokokó stílusú építészetnek. A palota a Hodža téren található, amely Pozsonyban közkedvelt találkahely. A kastélyhoz egy impozáns franciakert is tartozik, előtte pedig Bártfay Tibor Béke szökőkútja című műalkotása látható. A palotát Mayerhoffer András tervezte és építtette a horvát származású magyar nemes, gyaraki gróf Grassalkovich Antal megbízásából 1760-ban, közvetlenül az egykori esztergomi...

Az Egyetem Orvosi karának épülete Trnava (Nagyszombat)

Az Egyetem Orvosi karának épülete

Trnava (Nagyszombat) (régió: Alsó-Vágmente)

A Nagyszombati Egyetemen 1769-ben megkezdődött az oktatás a 4., orvosi karon is. Ezt az épületet, kigfejezetten az orvosi kar részére 1770-72 között építették, Hildebrand tervei alapján. Az egyetem 1777-es átköltöztetése után a Királyi Akadémia székhelye volt. A Nagyszombati Egyetem újkori újraindításától az Egészségügyi és szociális kar található itt. Az épület sarkán Nepomuki Szt. János szobra.

A Nagyszombati Egyetem épületei Trnava (Nagyszombat)

A Nagyszombati Egyetem épületei

Trnava (Nagyszombat) (régió: Alsó-Vágmente)

Az egyetemet, mely az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogelődje, 1635.05.12-én Pázmány Péter, az ellen-reformáció neves személyisége alapította. Barokk stílusú épülete több részben épült a 17. és 18. században. Mire teljesen elkészült, előbb teológiai és bölcsészeti kar működött az egyetemen, majd 1679-től jogi kar, 1769-ben pedig megkezdődött az oktatás a 4., orvosi karon is. Magyarország területén itt folyt az első orvosképzés. Mária Terézia 1777-ben az egyetemet áthelyezte Budára. Az egyetem komplexumában nyomda, patika, gazdag könyvtár, színházterem,...

Jakab-palota Košice (Kassa)

Jakab-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Ezt a nagyon szép pszeudogótikus palotát Jakab Péter, a tehetős téglagyáros építette.  Az Erzsébet dóm átépítésénél fennmaradt anyagot használta fel. 1945 áprilisában és májusában a csehszlovák elnök székhelye volt. 1992-2000-ig a British Council (Brit Tanács) székhelye volt. Ma jelentős társasági események színhelye.

Királyi ház Košice (Kassa)

Királyi ház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Az eredetileg királyi ház az idők folyamán előbb jezsuita, majd a premontrei rend kolostoraként működött. 1467-ben Kammerhofnak hívták, 1553-ban itt működött a királyi pénzverde. A jezsuita kolostor 1671-81 között épült hozzá. Homlokzata a 19. sz.-ból való.

Lőcsei-ház Košice (Kassa)

Lőcsei-ház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

 A legjobb állapotban fennmaradt késő gótikus városi lakóház. A 15. sz. 2. feléből származik. A legrégibb folyamatosan működő vendéglő a Felvidék területén és Európában is a legrégibbek közé tartozik. Első tulajdonosa a kassai születésű királyi kancellár Szatmári György (később esztergomi érsek) volt.  1542-69 között Lőcse tulajdonába kerül a gazdag kereskedőtől Thurzó Sándor kamaragróftól megörökölvén, aki Lőcse szülötte volt (innen a ház neve).  1569-ben a házat megvásárolja Kassa városa, és vendégfogadót működtet benne a...