Turisztikai érdekességek Szlovákiában
Keresés
 • Kassa és környéke
   
 • Kassa
   
 • Kulturális és közösségi...
   
arrow

Kassa (Košice), kulturális és közösségi létesítmények

Szállás Kassa (Košice)
Térkép megjelenítése
Kulturális és közösségi létesítmények Kassa Térkép

Turisztikai nevezetességek áttekintése Kassa (Košice)

Andrássy-palota Košice (Kassa)

Andrássy-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A 3-szintes neobarokk palota 1899-ben épült. A terveket a budapesti professzor Czigler Béla készítette. Gazdag homlokzatán az Andrássy címer látható. Földszintjén 1899-1908-ig a Szálasi Alajos vezette Andrássy kávéház működött. 1908-ban azonban Szálasi visszatért szülővárosában Temesvárra. Ma földszintjén ismét az Andrássyak nevét viselő kávéház működik, emeletén pizzeria kapott helyet.

Barkóczy-palota Košice (Kassa)

Barkóczy-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A 2-emeletes barokk épület elülső szárny 1754-ben, hátsó szárny a 18. sz. végén épült. Valószínűleg ez volt az első városi palota Kassán. Itt székelt az 1. Kassai Takarékpénztár. Ma könyvtárnak és olvasóteremnek ad otthont.

Püspöki palota Košice (Kassa)

Püspöki palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

1804-ben építették 2 nemesi palota egybeépítésével.   A déli szárnyat 1893-ban építették hozzá. Belterében 2 portált (kaput) építettek be, melyek valószínűleg a kassai dómból származnak.

Csáky-Dezsőfi-palota Košice (Kassa)

Csáky-Dezsőfi-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

1807-ben épült a Csáky család lakóhelyéül. A timpanonban a család címere (tatár levágott feje) és a későbbi tulajdonos Desseffy család címere látható. A város egyik legjelentősebb épülete, nagyon élénk társasági élet folyt falai közt. 1821.05.19-én I. Sándor orosz cár is megszállt az épületben. 1965-től a Kelet-Szlovákiai Múzeumnak adott otthont, ma a Szlovák Alkotmánybíróság székhelye.

Jakab-palota Košice (Kassa)

Jakab-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Ezt a nagyon szép pszeudogótikus palotát Jakab Péter, a tehetős téglagyáros építette.  Az Erzsébet dóm átépítésénél fennmaradt anyagot használta fel. 1945 áprilisában és májusában a csehszlovák elnök székhelye volt. 1992-2000-ig a British Council (Brit Tanács) székhelye volt. Ma jelentős társasági események színhelye.

Királyi ház Košice (Kassa)

Királyi ház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Az eredetileg királyi ház az idők folyamán előbb jezsuita, majd a premontrei rend kolostoraként működött. 1467-ben Kammerhofnak hívták, 1553-ban itt működött a királyi pénzverde. A jezsuita kolostor 1671-81 között épült hozzá. Homlokzata a 19. sz.-ból való.

Lőcsei-ház Košice (Kassa)

Lőcsei-ház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

 A legjobb állapotban fennmaradt késő gótikus városi lakóház. A 15. sz. 2. feléből származik. A legrégibb folyamatosan működő vendéglő a Felvidék területén és Európában is a legrégibbek közé tartozik. Első tulajdonosa a kassai születésű királyi kancellár Szatmári György (később esztergomi érsek) volt.  1542-69 között Lőcse tulajdonába kerül a gazdag kereskedőtől Thurzó Sándor kamaragróftól megörökölvén, aki Lőcse szülötte volt (innen a ház neve).  1569-ben a házat megvásárolja Kassa városa, és vendégfogadót működtet benne a...

Márai-ház Košice (Kassa)

Márai-ház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Márai Sándor, a 20. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb, legismertebb szerzője, egyben az egyik legkülönösebb sorsú írója gyermekkorának néhány évét töltötte e házban. A házban 1988-ban egy Márai-emlékszobát nyitottak meg a városi önkormányzat támogatásával, erre a ház falán található kétnyelvű emléktábla utal. A Márai Sándor Emlékkiállítást 2019. január 22-én nyílt meg. Kassán 1998 májusában létesült a Márai Sándor Emlékszoba a Grosschmid család egykori tulajdonát képező Mészáros utcai ház földszintjén, ahol már több...

Rákóczi-palota (Kapitányi palota) Košice (Kassa)

Rákóczi-palota (Kapitányi palota)

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A klasszicizáló barokk homlokzatú palota ma a Műszaki Múzeumnak ad otthont. A palota 4 gótikus 13.sz.-beli ház helyén épült. A ház elődjében lakott többek között Bornemissza János, magyar lovassági tábornok is. 1654-ben – az ellenreformáció időszakában – II. Ferdinánd császár a Bornemissza házat és a szomszédos házakat a felső-magyarországi kapitányok és magas rangú katonatisztek tartózkodási helyéül jelölte ki. A 4 házat egy palotává Wesselényi Ferenc kapitány alakíttatta át 1649-1656 között. Ebben a házban laktak a Habsburg-ellenes felkelés...

Pongrácz-Forgách-palota Košice (Kassa)

Pongrácz-Forgách-palota

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A 19. sz. elején az empirizmus jegyében épült. A timpanonban a Pongácz és Forgács család közös címere látható. A szabadságharc bukása után gróf Forgács Antal állt a Polgári Intézet élén, ebben az épületben volt a hivatal székhelye. 1878-tól itt működött a Kassai Úri Kaszinó. 1940-ben udvarát befedték.

Régi városháza Košice (Kassa)

Régi városháza

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Barokk – klasszicista városi palota Már 17. sz. elején városháza állt a mai épület helyén (Curia Civitatis). A mai épület 1779-80-ban épült Langer János tervei alapján, amikor Klestinszky József volt a város főbírája. A homlokzaton eredetileg Krausz Antal szobrai foglaltak helyet. A timpanonban a város címere látható. Ma Kassa város polgármesteri hivatalának ad otthont.

Kassai Nemzeti Színház Košice (Kassa)

Kassai Nemzeti Színház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

1786-89 között építtette gróf Sztáray Mihály és gróf Vécsey Miklós, Tallher János és Brocky Miklós tervei alapján. 500 személy befogadására volt alkalmas. Első előadásán Mozart: Szöktetés a szerájból c. művét játszották. Északi szárnyában kávézó, biliárd és étterem, az emeletén vigadó, dohányzószalon és söntés működött. 1828-ban itt alakult meg az Úri kaszinó. 1884-ben a színházban előadás közben tűz ütött ki. 1894-ben biztonsági okokból bezárták, majd 1897-ben el is bontották. Lang Adolf tervei alapján a Jakab fivérek és a neves...

Koldus-ház Košice (Kassa)

Koldus-ház

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

Történetéhez egy koldus legendája kapcsolódik (a homlokzat csúcsán látható). Állítólag ő építette az összekoldult pénzből. Az épület alapja a 14. sz.-ból származik, mai alakját az 1720-60 közötti átépítésének köszönheti. A homlokzatán látható allegorikus falfestmény évtizedeken át el volt takarva, csak 1994-ben leltek rá. Egyike a legszebb homlokzatú épületeknek Kassán.

Megyeháza Košice (Kassa)

Megyeháza

Košice (Kassa) (régió: Kassa és környéke)

A barokk-klasszicista palotát a Pozsonyi Császári Kamara mérnöke Langer János tervezte 1779-ben. Többször átépítették, a legnagyobb átépítésen 1887-89 között esett át. A munkálatokat Gerster Béla és Markó Gusztáv vezették. 1973-75 között felújították, és múzeumot rendeztek be benne. 1928-ig Kassa-Torna megye megyeházaként működött.