Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

 

Bratislava kraj

Adresa

Turizmus regiónu BratislavaCylkisti v Bratislave
Sabinovská ul. 16, Bratislava 25
S l o v e n s k o
tel.: +421 2 431 91 692
www.tourismbratislava.com
info@tourismbratislava.com
www.facebook.com/BratislavaRegionTourism

Stáhněte si mapu zde:

Mapa BA

Bratislava Card

Důležité upozornění

Vzhledem k vývoji situace a přijatých opatření v souvislosti COVID-19, pozastavuje se prodej Bratislava CARD na všech prodejních místech, jakož i prodej online karty, a to s okamžitou platností od 24.10. 2020 do odvolání.

Všeobecné informace o kraji

Poloha

Bratislavský samosprávný kraj svou rozlohou 2053 km² je nejmenším krajem Slovenska. Nachází se na západní části jihozápadního Slovenska u řeky Dunaj na rozhraní velkých přírodních celků (Karpaty, Alpy, Vídeňská a Dunajská kotlina). Z hospodářského hlediska tato oblast leží v tzv. "Zlatém trojúhelníku" - na křižovatce hranic Slovenska, Rakouska a Maďarska, v blízkosti českých hranic a velkoměst jako Vídeň, Győr, Budapešť, Brno. Patří k ekonomicky nejvýznamnějším oblastem Slovenska, tvoří více než čtvrtinu celkového HDP Slovenska.

Historie

Bratislavský HradStrategický význam polohy území potvrzuje i založení několika vojenských táborů na ochranu obchodných cest a hranic Římské říše vedle středního toku Dunaje začátkem našeho letopočtu - Limes Romanus ( Rusovce , Bratislava , Devín ). Ekonomický vývoj však nejvíce ovlivnila poloha na křižovatce historických obchodních cest - podunajské (propojí západní a východní Evropu) a jantarové cesty (starověká obchodní trasa drahého jantaru a jiných cenných komodit spojující severní a jižní Evropu-od Baltského k Jaderskému moři).

Další významnou etapou z hlediska rozvoje území bylo založení prvního historického státního útvaru na tomto území - Velkomoravské říše ( 833-907 n.l.) s poměrně hustým osídlením zejména v Záhorské a Podunajské nížině. Z těchto dob se zachovaly i cenné sakrální památky ( bazilika na Bratislavském hradě , kostely na Děvíně ). Příjezd starých Maďarů (od roku 896 ) postupně zapříčinil definitivní pád Velkomoravské říše a území se stalo součástí Uherska na následující milénium ( 1001-1918 ) . Z Bratislavy se stalo významné pohraniční obchodní a administrativní centrum, v roce 1291 získala statut svobodného královského města. Po katastrofální porážce uherských vojsk a následném obsazení Budína Turky se Bratislava dočasně stala hlavním městem Uherska (1536-1848) , v období 1563-1830 byla i korunovačním městem .

Současnost

Dnes je území Bratislavského samosprávného kraje dynamicky se vyvíjející oblastí s více funkcemi. Její absolutním centrem je město Bratislava - hlavní město Slovenské republiky, sídlo nejvýznamnějších politických, kulturních, hospodářských a společenských institucí. Je jediným hlavním městem, které hraničí se dvěma státy (na jihu s Maďarskem, na západě s Rakouskem).

Turistické atrakce města Bratislava

Panorama Bratislavy

Bratislavský hrad – dominanta města tyčící se nad řekou Dunaj, dnes slouží potřebám státní reprezentace, jeho areál poskytuje prostory pro expozice Slovenského národního muzea.

Bratislavský hrad dnes
Současný Bratislavský hrad
Socha Svatopluka
Bratislavský hrad v roce 1945
Zikmundově brána

Historické, kulturní a sakrální památky

Primaciální palác (1778-1781) s fasádou v klasicistním stylu byl postaven namísto původního paláce patřícího Ostrihomskému arcibiskupovi. Je zdobený kardinálským erbem Josefa Batthyányiho, ( prvního obyvatele paláce ) a železným modelem jeho klobouku. Na vnitřním nádvoří paláce se nachází nejstarší veřejná studna města - kašna sv. Juraje - legendárního rytíře, který ochránil panu Dúbravku před drakem ( je symbolem boje katolické církve proti reformaci).
Stará Radnice BratislavaStará radnice - původně rychtářský dům z 13. století s pozdějšími přístavbami, gotickou kaplí sv. Ladislava s malbami z 15. století, funkci radnice zajistil již v 15. století. Dnes se zde nachází Muzeum města Bratislavy ( založené v roce 1868 ), jeho renesanční nádvoří se využívá na kulturní akce. Chloubou náměstí před Starou radnicí je Rolandova kašna postavena v roce 1572, která ukrývá příběh tajemného hrdinu rytíře Rolanda - ochránce města, který podle legendy jednou do roka - přesně na silvestrovskou noc ožije, avšak spatřit ho může jen rodilý Bratislavčan s čistým srdcem bez hříchu.
Michalská bránaMichalská brána - původně gotická věž s cibulovitou střechou pochází ze 14. století, v letech 1753-1758 prošla barokní úpravou. Z horní terasy věže nabízí neopakovatelný výhled na historické centrum města. Vrchol věže zdobí měděná socha archanděla Michala zápasícího s drakem, pod věží se nachází tzv. nultý kilometr uvádějící vzdálenosti 29 metropolí od Bratislavy. Vedle Michalské brány se nachází i nejužší dům města, v průčelí měří jen 130 cm.
Grasalkovičův palácGrasalkovičův palác - budova ve stylu rokoko byla postavena pro poradce císařovny Marie Terezie Antona Grassalkowiche v roce 1760, stala se dějištěm společenského života místní šlechty. Dnes slouží jako sídlo prezidenta ( veřejnosti nepřístupné ), nazývá se i jako Prezidentský palác. K budově patří i příjemný - veřejnosti zpřístupněný park se sochou Marie Terezie, fontánou Mládí a sochami od současných umělců, a alej prezidentů ( hlavy států během jejich návštěv zde tradičně zasadí malý dubový strom ).
Universitatis Istropolitana( Academia Istropolitana ) - první univerzita na území dnešního Slovenska, založená během uherské renesance králem Matějem Korvínem
v roce 1467. Poskytovala humanistické, teologické a přírodopisné vzdělání na čtyřech fakultách. Krásná budova dnes slouží studentům Vysoké školy múzických umění.
Slovenské národní divadlo - historická budova v eklektickém stylu byla otevřena v roce 1887. Je dílem architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera - úspěšné dvojice, která projektovala i další divadla např. v Sofii, Budapešti, Brně , Karlových Varech, Curychu, Berlíně a v mnoha dalších evropských městech.
Katedrála svatého MartinaKatedrála sv. Martina - gotický kostel ( postavený na místě původního románského kostela ) - začali ho stavět v 13. století, dnešní podobu získal v roce 1849, disponuje 4 kaplemi, místo korunovace Marie Terezie.
" Modrý kostelík " - Kostel sv . Alžběty - pohádkově krásná secesní budova Bratislavy s válcovou věží a netradiční světlemodrou barvou - Kostel sv. Alžběty, dcery uherského krále Ondřeje II. z rodu Arpádovců, patronky chudých a nemocných.

Primaciální palác
Stará radnice
Michalská brána
Katedrála sv. Martina
Katedrála sv. Martina (interier)
Grasalkovičův palác
Rolandova kašna
Modrý kostelík

Dominanty moderní doby z éry socialistického realismu

 Eurovea v Bratislavě na břehu DunajeBudova Slovenského rozhlasu, která zaujme tvarem obrácené pyramidy. Nový most s vyhlídkovou restaurací tvaru UFO na pilíři ve výšce 85 m (jeden z deseti největších visutých mostů světa). Slavín - národní kulturní památka, monumentální památník a jediný funkční vojenský hřbitov vojáků Sovětské armády v Bratislavě s krásným výhledem na okolí.

Postmoderní urbanistika - nové výzvy a trendy městské architektury 21. století

Komplex Eurovea - nová městská čtvrť, polyfunkční středisko zahrnující nákupní a zábavní centrum, bytový komplex, administrativní centrum, luxusní hotel pod jednou střechou s přislouchající pobřežní promenádou při Dunaji.
River park – ďalší multifunkční komplex na nábřeží Dunaje, zahrnuje rezidenční byty, luxusní hotel s wellnessem, kancelářské prostory, obchodní a finanční služby, aktivity pro volný čas. Muzeum moderního umění Danubiana postavené v atraktivní lokalitě u Dunaje v Čunově.

Komplex Eurovea
Most Apollo
Panoráma Bratislavy
Most SNP s vyhlídkovou restaurací UFO
Most SNP a pohled na Petržalku
Památník Slavín
Parlament
Danubiana - Muzeum moderního umění v Čunově

Zajímavosti

Prohlídku historického centra města Vám zpříjemní netradiční společnost - kuriózní sochy různých charakterů - p. Čumil - vesele usmívající se z kanálu, Schöne Naci - věčný gentleman se zlomeným srdcem, obdivovatel něžného pohlaví (vzpomínka na láskou zklamaného místního nešťastníka), Napoleonec opírající se o lavičku na Hlavním náměstí, Paparazzi číhající na místní celebrity před stejnojmennou restaurací. Město nabízí pro návštěvníky nespočet příležitostí pro trávení volného času, kulturní a sportovní akce, gastronomické požitky a širokou paletu ubytovacích zařízení od levných ubytoven po nejluxusnější hotely, zároveň disponuje dobrými podmínkami i pro kongresovú či incentivní turistiku.

Schöne Náci
Čumil
Čumil
Napóleonec
Schöne Náci
Večerní Bratislava

Turistické atrakce BRATISLAVSKÉHO KRAJE

Historické, kulturní a sakrální památky

Hrad DevínHrad Devín - stojí na mohutném skalním ostrohu nad soutokem řek Dunaje a Moravy, podle zachovalých dokumentů je nejstarším hradem Slovenska ( první písemná zmínka z roku 864 ). V současnosti je horní část uzavřena, ostatní části jsou zpřístupněny, realizují se zde různé expozice.

 


Hrad Červený KameňHrad Červený Kameň ( Častá ) - renesanční pevnost, původně královský hrad s historií sahající až do 13. století s největšími podzemními prostorami, nejstarší lékárnou a s největší sbírkou historického nábytku. Dnes funguje jako muzeum, díky zachovalým interiérům a úchvatným exteriérům se zde konají různé společenské akce, natáčely se zde filmy a pohádky.

Gerulata - pozůstatky římského vojenského tábora v Bratislavě - Rusovcích z období 1. - 4. století n. l. - Expozice zbytků kamenných staveb, náhrobků a předmětů osobní potřeby z každodenního života římských vojáků.

Zřícenina Plaveckého hraduZřícenina Plaveckého hradu ( Plavecké Podhradí ) - zbytky královského hradu pocházejí z 13. století a Zřícenina Pajštún - ( u obce Borinka ) – pochází také z 13. století, zničena během napoleonských válek.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ( Boldog ), původně postaven v 13. stol.v románském slohu, později upravený do barokní podoby uchovávající nejstarší písemnou památku Slovenska - vápencovou desku s latinským nápisem z náhrobku římského vojáka - obchodníka ( rok 70. - 138 n.l.)
Unikátní stavby Habánů ( Velké Leváre ) - památky lidové architektury přistěhovalců ze Švýcarska z období 17. - 19. století, dnes zde funguje muzeum s krásnou sbírkou habánské keramiky (tzv. fajánse).

Hrad Červený Kameň u obce Častá
Hrad Červený Kameň
Hrad Devín - letecký pohled
Devínsky hrad
Hrad Devín
Plavecký hrad (autor Juraj Hlatký)
Hrad Pajštún

Venkovská turistika - gastronomické požitky a místní folklór

Ochutnávka vínMalokarpatská vinná cesta - patří sem Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modra a další rázovité Malokarpatské obce zachovávající tradici místního vinařství, gastronomických specialit a folklóru. V Pezinku se nachází Malokarpatské muzeum s historií místního vinařství a vinohradnictví, obec Slovenský Grob nabízí tradiční husí speciality, známá je i Modranská majolika. Každoročně se pořádají různé programy a festivaly (Dny otevřených sklepů, Vinobraní, Vinné trhy, Den ve vinicích).

Včelařské muzeum (Králová pri Senci) - největší včelařský skanzen ve střední Evropě.

Ochutnávka vín
Slovenské vína
Vinný sklep v Pezinku
Husí hody
Husí hody
Ochutnávka vína (Modra)
Národní salón Vín

Přírodní atrakce

parkNárodní přírodní rezervace - naučná stezka Devínská Kobyla-Sandberg (výběžek Malých Karpat nad řekou Moravou před jejím ústím do Dunaje. Nacházejí se zde vzácné a ohrožené druhy rostlin, je zde i paleontologicky významné naleziště třetihorních zkamenělin). Naučná stezka nivou řeky Moravy - nejdelší naučná stezka Slovenska s délkou 79 km.
CHKO Dunajské luhy - území se soustavou říčních ramen a mokřadů Dunaje, nacházejí se zde vzácné druhy flóry a fauny typické pro tuto oblast, útočiště chráněného vodního ptactva. Národní přírodní rezervace Šúr (Svätý Jur, Chorvatský Grob) - lokalita patří do seznamu mokřadů s mezinárodním významem s chráněnými druhy rostlin a živočichů, částečně zpřístupněna naučnou stezkou.

Rekreační a sportovní turistika

Sluneční jezera SenecSluneční jezera (při Senci) - nejoblíbenější středisko letní turistiky, středisko s doplňkovým vybavením, nacházejí se zde hotely, krytý aquapark, konají se zde různé akce a festivaly.
Areál vodních sportů v Čunovo - rafting na vodní nádrži Hrušov, areál vodních sportů splňující požadavky stadionů světové úrovně. Mezinárodní dunajská cyklostezka - její úsek na Slovensku začíná v Petržalce, směřuje na Čunovo a na přístavní most, po levé straně Dunaje přes Šamorín - Gabčíkovo až do Štúrova.

Golfové kluby a hřiště (víceré), Lozorne, Záhorské Bystrici, Bernolákově, Malackách.

Sluneční jezera Senec 1
Sluneční jezera Senec 2
Sluneční jezera Senec 3
Sluneční jezera Senec 4
Sluneční jezera Senec 5
Sluneční jezera Senec 5
Aquapark Senec
Sport na hrázi v Bratislavě

Bratislava Card

Bratislava City Card poskytuje všem domácím a zahraničním návštěvníkům hlavního města zajímavé a výhodné slevy a dává jim tak možnost poznat a zažít to nejlepší, co v současnosti Bratislava nabízí.

Bratislava Card

NEJVĚTŠÍ VÝHODY KARTY

  • bezplatné neomezené cestování veřejnou dopravou v zónách 100 + 101 (tramvaje, trolejbusy, autobusy linek 20 - 799, noční linky N21 - N99 a vlaky linek S)
  • bezplatná hodinová prohlídka města ve slovenském, anglickém a německém jazyce
  • bezplatný trojjazyčný průvodce pro držitele karty

Speciální nabídka pro rodiny s dětmi
Děti do 15 let mají nárok na bezplatnou pěší prohlídku historického centra města v doprovodu rodiče - držitele Bratislava City Card.

Ostatní benefity pro dětského návštěvníka města
Děti do 6 let cestují veřejnou dopravou bezplatně a využívají bezplatný nebo zlevněný vstup do všech muzeí, galerií a atrakcí.
Děti nad 6 let mají nárok na slevu při cestování veřejnou dopravou a také ve všech muzeích a galeriích a ve většině atrakcí.

Seznam slev pro držitele BRATISLAVA CARD

Seznam slev pro držitele BRATISLAVA CARD

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používáním tohoto webu také souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů vyplývající z nejnovějšího nařízení EU - GDPR. Souhlasím