Podmínky a způsob rezervace

Souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním dat ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů

 1. Na základě vyplněného formuláře centrální rezervační kancelář zašle ponuku na vybrané ubytovací zařízení. Uvedené informace slouží pouze pro potřebu poskytnutí požadované služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány. Tímto, jak objednatel, dávám souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou (ne více než jeden rok). Tento souhlas dávám v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat emailem na adresu rezervacie@travelguide.sk nebo poštou na sídlo společnosti.
 2. V případě akceptace nabídky ze strany objednavatele rezervační centrála zašle fakturu za služby (pobyt) E-mailem. Garantovaná rezervace se provádí výlučně na základě úhrady faktury.

       Úhradu možno realizovat:

  1. platební kartou (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO nebo Diners Club International ®) prostřednictvím Internetu – Card Pay System – na zabezpečených stránkách Tatra banka a.s., při tomto způsobu úhrady se cena navyšuje o 2,9% (poplatek banky)
  2. vnitrostátním bankovním převodem na účet veden v České republice – potvrzený bankovní příkaz je třeba zaslat nejpozději do data splatnosti – E-mail: rezervacie@travelguide.sk , fax č. +421 (0) 35 7713146. Ve faktuře vyčíslena cena se rozumí jako netto cena.
  3. poštovní poukázkou na účet veden v České republice – kopii potvrzené poštovní poukázky je třeba zaslat nejpozději do data splatnosti – E-mail: rezervacie@travelguide.sk, fax č. +421 (0) 35 7713146. Ve faktuře vyčíslena cena se rozumí jako netto cena.
 3. Rezervační centrála po obdržení potvrzení o provedené úhradě vystaví a zašle ubytovací poukaz – voucher na objednané a předplacené služby (pobyt) E-mailem. Odběratel se v zařízení hlásí s tímto ubytovacím poukazem.
 4. Kontakt pro změnu / zrušení rezervace: rezervacie@travelguide.sk.
 5. Pracovní doba rezervačního oddělení: pondělí - pátek, 08:00 - 17:00
 6. Storno podmínky se řádí podmínkami jednotlivých ubytovacích zařízení.            
 7. Za přijetí storna se považuje první pracovní den po doručení zrušení rezervace.     

Den nahlášení storna

Storno poplatek

60 a více dní před nástupem

25% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/os.)

30 až 59 dní před nástupem

45% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/os.)

12 až 29 dní před nástupem

65% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/ os.)

6 až 11 dní před nástupem

85% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/ os.)

5 a méně dní před nástupem

100% z ceny objednaných služeb

Den nahlášení storna

Storno poplatek

60 a více dní před nástupem

3.000,- Kč/ skupina - manipulační poplatek

40 až 59 dní před nástupem

25% z ceny objednaných služeb (min. 3.000,- Kč)

15 až 39 dní před nástupem

50% z ceny objednaných služeb (min. 3.000,- Kč)

6 až 14 dní před nástupem

75% z ceny objednaných služeb (min. 3.000,- Kč)

5 a méně dní před nástupem

100% z ceny objednaných služeb

Přeplatek – uhrazená částka krácená o storno poplatek – bude vrácena bankovním převodem. Klientům, kteří uhradili platební kartou se přeplatek bude vracet ve prospěch účtu, ke kterému byla platební karta vydána.