Podmienky a spôsob rezervácie

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním dát v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 1. Na základe vyplneného formuláru centrálna rezervačná kancelária spoločnosti Hepex-Slovakia s.r.o. (so sídlom Rozmarínová 22, 945 05 Komárno) zašle ponuku na vybrané ubytovacie zariadenie. Uvedené informácie slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia požadovanej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Týmto, ako objednávateľ, dávam súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu určitú (nie viac ako jeden rok). Tento súhlas dávam v súlade s ustanovenám § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať emailom na adresu rezervacie@travelguide.sk alebo poštou na sídlo spoločnosti.

 2. V prípade akceptácie ponuky zo strany objednávateľa rezervačná centrála zašle faktúru za služby (pobyt) E-mailom. Garantovaná rezervácia sa vykoná výlučne na základe úhrady faktúry.

       Úhradu možno realizovať:

  1. platobnou kartou (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO alebo Diners Club International®) prostredníctvom Internetu – Card Pay System – na zabezpečených  stránkach Tatra banka a.s., pri tomto spôsobe úhrady sa cena navyšuje o 2,9% (poplatok banky)

  2. vnútroštátnym bankovým prevodom (v rámci SR) – potvrdený bankový príkaz je potrebné zaslať najneskôr do dátumu splatnosti – E-mail: rezervacie@travelguide.sk, fax č. +421 (0)35 771 31 46. Vo faktúre vyčíslená cena sa rozumie ako netto cena.

  3. poštovou poukážkou – kópiu potvrdenej poštovej poukážky je potrebné zaslať najneskôr do dátumu splatnosti – E-mail: rezervacie@travelguide.sk, fax č. +421 (0)35 771 31 46. Vo faktúre vyčíslená cena sa rozumie ako netto cena.

 3. Rezervačná centrála po prijatí potvrdenia o vykonanej úhrade vystaví a zašle ubytovací poukaz – voucher na objednané a predplatené služby (pobyt) E-mailom. Odberateľ sa v ubytovacom zariadení hlási s týmto ubytovacím poukazom.

 4. Kontakt pre zmenu / zrušenie rezervácie: rezervacie@travelguide.sk.

 5. Pracovná doba rezervačného oddelenia: pondelok – piatok, 08:00 – 17:00

 6. Storno podmienky sa riadia podmienkami jednotlivých ubytovacích zariadení.

 7. Za prijatie storna sa považuje prvý pracovný deň po doručení zrušenia rezervácie.

Deň nahlásenia storna

Storno poplatok

60 a viac dní pred nástupom

25% z ceny objednaných služieb (min. 9,- EUR / os.)

30 až 59 dní pred nástupom

45% z ceny objednaných služieb (min. 9,- EUR / os.)

12 až 29 dní pred nástupom

65% z ceny objednaných služieb (min. 9,- EUR / os.)

6 až 11 dní pred nástupom

85% z ceny objednaných služieb (min. 9,- EUR / os.)

5 a menej dní pred nástupom

100% z ceny objednaných služieb

Deň nahlásenia storna

Storno poplatok

60 a viac dní pred nástupom

115,- EUR / skupina - manipulačný poplatok

40 až 59 dní pred nástupom

25% z ceny objednaných služieb (min. 115,- EUR)

15 až 39 dní pred nástupom

50% z ceny objednaných služieb (min. 115,- EUR)

6 až 14 dní pred nástupom

75% z ceny objednaných služieb (min. 115,- EUR)

5 a menej dní pred nástupom

100% z ceny objednaných služieb

Preplatok – uhradená suma krátená o storno poplatok – bude vrátená bankovým prevodom. Klientom, ktorí uhrádzali platobnou kartou sa preplatok bude vracať v prospech účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná.