Turistické zaujímavosti na Slovensku
Vyhľadávanie
Typy zaujímavostí Turistické regióny Rekreačné oblasti

Mesto Banská Štiavnica

naspäť na Zaujímavosti Banská Štiavnica

Banská Štiavnica - oblasť: Štiavnické vrchy - región: Pohronie

Typ zaujímavosti: Pamiatky UNESCO, Významné historické mestá

Banská Štiavnica je najvýznamnejším banským mestom na Slovensku. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1217. V historickom jadre mesta sa nachádzajú mnohé umelecko–historické pamiatky: mestský hrad z 13. stor., budovy banskej a lesníckej akadémie, radnica zo 14. stor., neskorogotický kostol sv. Kataríny z 15. stor., renesančné meštianske domy, súbor barokových sakrálnych stavieb. Dominantami mesta sú Nový Zámok zo 16. stor., renesančno–baroková budova Klopačky zo 16. stor., románska bazilika Nanebovzatia Panny Márie z 13. stor. a súbor sakrálnych budov Kalvárie zo 17. stor., ktorá patrí medzi najväčšie v Strednej Európe.

Banská Štiavnica je najstaršie banské mesto na Slovensku. Mala dominantné postavenie v Európe už začiatkom 13. storočia. Stala sa jedným z najvýznamnejších stredísk ťažby zlata a striebra a súčasne najvýznamnejším centrom banskej vedy, techniky a školstva. Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.

V rovnakom období bol vybudovaný aj fortifikačný systém, z ktorého sa dodnes zachovala Piarská brána.

Rezervujte si ubytovanie v meste Banská Štiavnica, kde môžete nájsť rôzne hotely, penzióny, či apartmány.

Svetový význam dosiahla Banská Štiavnica aj zásluhou Banskej akadémie, ktorá fungovala od roku 1762 až do roku 1919. Ako prvú svojho druhu na svete ju zriadila panovníčka Mária Terézia.

Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú rozsiahle komplexy technických diel, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd - rôzne šachty, štôlne, ťažobné veže, vodohospodársky systém kanálov a podobne. V Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Banská Štiavnica zapísaná spolu s technickými pamiatkami jej okolia. Silným zážitkom je návšteva 76 metrov dlhej podzemnej štôlne, alebo prehliadka originálnych exponátov v baníckom múzeu, nachádzajúcom sa vo voľnej prírode.

Banská Štiavnica je jedným z niekdajších najvýznamnejších stredísk drahokového baníctva, banskej vedy, techniky a školstva v Európe. Mestské a banské práva obdržala už v roku 1238, ale ťažba a spracovanie kovov, predovšetkým zlata a striebra siaha až do doby bronzovej. Do Banskej Štiavnice prišlo v stredoveku mnoho nemeckých banských odborníkov, ktorí tu priniesli svoje nové progresívne poznatky z ťažby rudy. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohoto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej polytechniky v Paríži.
www.banskastiavnica.sk, www.cestaunesco.sk 

Nájdite si ubytovanie v okolí miesta Banská Štiavnica
Hotel GRAND MATEJBanská Štiavnica
Cena od: 22.50 €
0.01 km
Penzión COSMOPOLITAN II.Banská Štiavnica
Cena od: 22.50 €
0.10 km
Penzión ISTERBanská Štiavnica
Cena od: 12.00 €
0.11 km
Apartmán HUBERTBanská Štiavnica
Cena od: 21.50 €
0.12 km
Hotel SALAMANDERBanská Štiavnica
Cena od: 17.45 €
0.17 km
Penzión TOMINOBanská Štiavnica
Cena od: 14.00 €
0.18 km
Penzión KACHELMANBanská Štiavnica
Cena od: 18.45 €
0.24 km
Kontakty
Adresa Banská Štiavnica
GPS N48.45810°
E18.89640°
Dátum vytvorenia 19. 07. 2013
Dátum poslednej úpravy 07. 01. 2014
Zaujímavosti v okolí
Kostol Nanebovzatia Panny MárieSakrálne pamiatky a pútnické miesta
0.04 km
KammerhofMúzeá a technické pamiatky
0.05 km
TerasaMúzeá a technické pamiatky
0.16 km
Krecsmáryovský domMúzeá a technické pamiatky
0.29 km
Fritzov domMúzeá a technické pamiatky
0.33 km
Budovy Baníckej a lesníckej akadémieKultúrne a spoločenské zariadenia
0.34 km
Nový Zámok v Banskej ŠtiavniciHrady, zámky a kaštiele
0.37 km
Zobraziť ďalšie zaujímavosti
Zaujímavosti v okolí

Kammerhof
0.05 km
Terasa
0.16 km
Radnica
0.40 km
Klopačka
0.43 km