ITF Slovakiatour

ITF Slovakiatour

ITF SLOVAKIATOUR 2014Pozývame Vás na jubilejný 20. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, 20. ročník výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a 6. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS

Veľtrh cestovania spolu so špecializovanými výstavami Wellness a Fitness, Poľovníctvo a Oddych dosiahli v roku 2013 vysokú úroveň, čo potvrdili mnohé pozitívne reakcie nielen od vystavovateľov a návštevníkov, ale aj od predstaviteľov vlády, novinárov i odbornej verejnosti.

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín.

Viac informácii sa dozviete na stránke www.incheba.sk

Ernest Nagy - manažér veľtrhu
Mobil: +421 903 464 920
Tel: +421 2 6727 2588
Fax: +421 2 6727 2201
Email: enagy@incheba.sk
Email: slovakiatour@incheba.sk